Mit Lederne

Nyheder

Ledere bruger netværk når de vil have nyt job

18. september 2017

Netværk er en afgørende døråbner til nye karrieremuligheder for lederne på de danske virksomheder. Ifølge en ny og endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Lederne bruger tre ud af fire af de ledere, som er aktivt jobsøgende, således deres netværk til at afsøge mulighederne for et nyt job.

Undersøgelsen, der er udarbejdet i samarbejde med analyseinstituttet YouGov og baseret på svar fra 2.120 ledere, viser, at næsten halvdelen af lederne i Danmark p.t. har planer om at skifte job – fordelt med 12 procent aktivt jobsøgende og 35 procent, som overvejer springet.

Dykker man ned i, hvordan hele gruppen af ledere med jobskifteplaner konkret forsøger at bane sig vej til et nyt lederjob, viser det sig, at over halvdelen bruger både deres private og professionelle netværk i bestræbelserne på at finde et nyt, attraktivt lederjob. Blandt de aktivt jobsøgende udgør andelen, der aktivt bruger deres private netværk til at afsøge jobmulighederne, 72 procent, mens 73 procent har mobiliseret det professionelle netværk.

Der skal være nogen, man som nyt netværksmedlem kan spejle sig i – men også nogen, som kan trække det nye medlem ud af sin comfort zone og være en øjenåbner for nye karriereveje

Sekretariatsleder hos Lederne Kim Vestergaard Larsen

Sekretariatsleder Kim Vestergaard Larsen fra Ledernes netværks- og bestyrelsessekretariat understreger, at netværk får en stadig større betydning for de ledere, som har ambitioner om at finde nyt job.

- Efterhånden er det altafgørende for ledere, når de indtræder i netværksgrupper, at netværket er brugbart som døråbner til nye jobmuligheder – ikke nødvendigvis på den korte bane, men lige så ofte som et led i en langsigtet strategi. I den forbindelse er nøgleordet tillid. Og mens man som udgangspunkt allerede har tillid til de personer, der indgår i det private netværk, er tillid noget, der skal oparbejdes, og som man skal gøre sig fortjent til i et professionelt netværk, siger Kim Vestergaard Larsen.

LÆS OGSÅ: Private ledere siger nej tak til lederjob i offentlig sektor

Tilstrækkelig bredde og dybde

For ledere, der vil bruge netværk til at komme videre i joblivet, gælder det ifølge Kim Vestergaard Larsen om at finde ”det rigtige netværk med de rigtige mennesker”.

- Det handler blandt andet om, at der skal være en tilstrækkelig bredde og dybde i netværket. Flest mulige brancher skal være repræsenteret, og det er vigtigt, at der sidder ledere fra både den offentlige og private sektor. Der skal være nogen, man som nyt netværksmedlem kan spejle sig i – men også nogen, som kan trække det nye medlem ud af sin comfort zone og være en øjenåbner for nye karriereveje, siger Kim Vestergaard Larsen.

LÆS OGSÅ: Brug dit netværk

Ifølge undersøgelsen består det professionelle netværk, som lederne benytter i jagten på nyt job, primært af nuværende eller tidligere samarbejdspartere og forretningsforbindelser samt tidligere kolleger. Hver tredje adspurgte leder afsøger jobmuligheder via et formaliseret netværk, han eller hun deltager i.

Læs også