Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Mit Lederne

Nyheder

Ledere bliver bedre til at tackle medarbejderes stress

16. marts 2015

Det er en stor og ofte vanskelig mission, når ledere skal håndtere medarbejderes stress. Men ifølge en ny undersøgelse fra Lederne baseret på 8.177 svar føler et stigende antal ledere fra de danske virksomheder sig på sikker grund i kølvandet på en samtale med en medarbejder om stress.

44 procent af de adspurgte ledere vurderer nu, at de ”i høj” eller ”meget høj grad” er klædt på til at tackle de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med en medarbejdersamtale om stress. Da det samme spørgsmål blev stillet i en tilsvarende undersøgelse i 2011, var andelen af ledere, der svarede ”i høj grad”, 31 procent.

Stresssignaler skal tages alvorligt

I den modsatte grøft er det hver femte leder, 19 procent, som ifølge den nye undersøgelse ”slet ikke” eller ”i mindre grad” føler sig klar til at tackle medarbejdernes stress.

Læs hele undersøgelsen

af danske ledere oplever, at deres privat- og familieliv er en kilde til stress.

Læs undersøgelsen

Arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen glæder sig over udviklingen, som han mener er et tegn på øget viden om og opmærksomhed på stress på de danske virksomheder. Men han minder samtidig om, hvor alvorlig situationen er.

- Lederne er tydeligvis blevet bedre til at håndtere situationen, når medarbejdere er på vej til at få stress, og det er rigtig positivt. Men der er plads til forbedringer. Stress er i disse år et stigende problem på de danske arbejdspladser, både for ledere og medarbejdere, og skal tages dybt alvorligt. Stress-signaler, som ikke tages alvorligt, fører ofte til langtidssygemeldinger og mistet arbejdsevne og vil gå ud over kvalitet, produktivitet og arbejdsmiljø, siger Lars Andersen.

LÆS OGSÅ: Næsten hver femte leder har følt sig stresset inden for de sidste to uger

Stress skal tages i opløbet
Han pointerer, at stress ofte er lettere at håndtere, når det fanges tidligt i forløbet, både for den stressramte og for vedkommendes arbejdsplads og familie.

- Der findes ingen mirakelkure mod stress, og ofte er det nødvendigt at sætte flere forskellige initiativer i værk. Forebyggelse af medarbejdernes stress kræver stor ledelsesmæssig opmærksomhed og en målrettet indsats, fastslår Lars Andersen.

Behov for fokus på unge ledere
Ledernes nye stressundersøgelse viser, at der især blandt yngre ledere er tvivl om egne evner til at håndtere medarbejdernes stress. Kun 29 procent af lederne under 35 år mener således, at de i høj eller meget høj grad er klædt på til at tackle medarbejdernes stress-problemer.

- Der er derfor grund til at sætte særligt fokus på, hvordan nye og yngre ledere klædes på til at forebygge og håndtere stress blandt deres medarbejdere. Undersøgelsen viser, at ledere, der flere gange har siddet over for en stresset medarbejder, føler sig på langt mere sikker grund. Denne viden og erfaring skal udnyttes, så stressledelse ikke primært overlades til ”learning by doing”, siger Lars Andersen.

LÆS OGSÅ: 74 procent mener, at det er en livsstil at være leder

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Den offentliggøres i sin helhed i april.

Deltag i debatten