Mit Lederne

Nyheder

Ledelsestræning skaber både motivation og resultater

06. november 2017

Siden 2014 har forskningsprojektet LEAP undersøgt effekten af ledelse og ledelsestræning, og det viser sig, at ledelsesudvikling gør en forskel for lederens evne til at skabe resultater sammen med medarbejderne. Resultaterne præsenteres i en ny artikel i Ledernes digitale tidsskrift Ledelse i Dag.

Alle ved, at motiverede medarbejdere skaber bedre resultater. Derfor har professor og medlem af Ledelseskommissionen Lotte Bøgh Andersen og ph.d. og lektor Christian Botcher Jacobsen sammen med en række andre forskere undersøgt, om ledelse og ledelsestræning kan øge motivationen hos medarbejderne.

I projektet har de fokuseret på træning af to ledelsestilgange – transformationsledelse og transaktionsledelse.

Ledelsesudvikling er nødvendig for at blive (og forblive) en aktiv leder i medarbejderenes øjne, og aktiv ledelse er vigtig for at kunne motivere medarbejderne

Professor Lotte Bøgh Andersen og ph.d. Christian Botcher Jacobsen

- Ved transformationsledelse tydeliggør lederen organisationens vision og søger at dele visionen med medarbejderne og fastholde fokusset på den. Transaktionsledelse handler om at bruge betingede belønninger. Betingede betyder, at belønningerne er knyttet konkret til medarbejdernes indsats eller resultater, skriver de to forskere. De understreger, at belønningen ikke behøver at være materiel, men for eksempel også kan være positiv feedback på opgaver.

LÆS OGSÅ: Største udfordring ved lederjobbet er at motivere medarbejdere

Kan ledelse læres?
For alle ledere er transformations- og transaktionsledelse relevante ledelsesredskaber. Spørgsmålet er dog, om det er noget, der kan læres.

- Nogle mennesker er i udgangspunktet helt klart bedre ledere end andre. Forskningsresultaterne er dog klare, når det handler om, hvorvidt en aktiv ledelsesadfærd også er noget, man kan tilegne sig. Aktiv ledelse, hvor man løbende tydeliggør visionen og følger op med relevant belønning kræver ledelsesudvikling, men det sker ikke i et snuptag. Ledelsesudvikling er nødvendig for at blive (og forblive) en aktiv leder i medarbejderenes øjne, og aktiv ledelse er vigtig for at kunne motivere medarbejderne, skriver Lotte Bøgh Andersen og Christian Botcher Jacobsen.

Ingen modsætning mellem ledelsesstile
Medarbejdere er både motiveret af indre og ydre forhold. Indre motivation handler om, at medarbejderne gerne skulle kunne lide at udføre deres arbejde, ligesom det handler om den særlige motivation, der knytter sig til at give et positivt bidrag til samfundet og dets mennesker.

- Det handler med andre ord om indre opgavemotivation og public service motivation. Forventningen er, at transformationsledelse påvirker begge de indre motivationstyper positivt, mens transaktionsledelse både kan bidrage til indre og ydre motivationsformer afhængigt af, hvordan brugen af belønning bliver oplevet, skriver de.

LÆS OGSÅ: Den skandinaviske ledelsesstil lever i bedste velgående

- Tidligere blev transformationsledelse og transaktionsledelse set som modsætninger, men vores resultater tyder på, at kombinationen faktisk godt kan være den allermest motiverende ledelsestilgang, hvis den vel og mærke passer til organisationen, fastslår Lotte Bøgh Andersen og Christian Botcher Jacobsen.

Resultaterne fra forskningsprojektet er her i efteråret udkommet i bogen Ledelse i offentlige og private organisationer.