Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Ledelsesopgave at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet

02. november 2015

Medvirken til integration af flygtninge på arbejdsmarkedet bør stå på to-do-listen for lederne i Danmark. Det mener halvdelen af de adspurgte ledere ifølge en ny undersøgelse fra Lederne, som offentliggøres i dag.

I undersøgelsen, der er baseret på svar fra 951 ledere, svarer 48 procent ”ja” til, at det er en del af den generelle ledelsesopgave for ledere i Danmark at medvirke til, at flygtninge integreres på arbejdsmarkedet. Hver sjette, 16 procent, svarer ”ved ikke”, mens 36 procent af de adspurgte ledere ikke mener, at det er en ledelsesopgave at få flygtninge ind på arbejdspladserne.

Jeg er meget enig med det flertal af lederne, som påtager sig et medansvar for at sikre, at de flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark, bliver integreret på arbejdsmarkedet.

Svend Askær, formand for Lederne

- Jeg er meget enig med det flertal af lederne, som påtager sig et medansvar for at sikre, at de flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark, bliver integreret på arbejdsmarkedet. Lederne på virksomhederne har en enestående mulighed for at gøre en forskel i det, der er blevet betegnet som den værste flygtningesituation siden Anden Verdenskrig. Men for at de gode intentioner om at tage ansvar ikke strander i bureaukrati og indviklede regler, er det vigtigt samtidig at lytte til den klare tilkendegivelse, der er i undersøgelsen, om at de nuværende regler for at ansætte flygtninge er alt for indviklede, siger formanden for Lederne Svend Askær.

Delte meninger om hidtidig indsats
Lederne er meget delte, når de skal vurdere den velvilje, dansk erhvervsliv hidtil i den aktuelle flygtningesituation har udvist for at få flygtninge integreret på arbejdsmarkedet. Godt hver fjerde, 27 procent, mener, at erhvervslivet ikke har gjort nok og næsten lige så mange, 24 procent, anfører, at der er gjort tilstrækkeligt. 16 procent af lederne synes slet ikke, at det er erhvervslivets ansvar, mens seks procent har det synspunkt, at der er gjort for meget. Listen over, hvad der har betydning for, at lederne vil ansætte en flygtning på virksomheden, toppes af en hurtig kortlægning af kompetencer og uddannelse. Også evnen til at lære dansk og opbakning til ansættelsen fra såvel topledelse som medarbejdere vejer tungt. For over halvdelen, 55 procent, har det ”nogen”, ”stor” eller ”meget stor” betydning, at flygtninge kan ansættes på en indslusningsløn eller startløn.

LÆS OGSÅ: Ledere vil gerne ansætte flygtninge, men er i dyb tvivl om love og regler

- Det er tydeligt for mig, både når jeg vurderer resultaterne i Ledernes nye undersøgelse, og når jeg hører de meldinger, der er kommet fra erhvervslivet de seneste måneder, at velviljen er stor, og at mange gerne her og nu vil udmønte viljen i konkrete ansættelser. Indslusningsløn kan i den forbindelse ikke afvises som ét blandt flere redskaber, der kan være brugbart i starten af ansættelsen, indtil flygtningene kan overgå til ansættelse på almindelige vilkår, siger Svend Askær.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.

Se undersøgelsen

mener, at det er en del af den generelle ledelsesopgave for ledere i Danmark at medvirke til, at flygtninge integreres på arbejdsmarkedet.

Se hele undersøgelsen