Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledelsesinitiativer får storrumskontorer til at fungere

25. juli 2016

Storrumskontorer er nutidens og fremtidens måde at indrette arbejdspladser på. Og ifølge en ny undersøgelse fra Lederne, som offentliggøres i dag, kan man fra lederside med en række konkrete virkemidler øge tilfredsheden med storrumskontorer markant.

Storrumskontorer er nutidens og fremtidens måde at indrette arbejdspladser på. Og ifølge en ny undersøgelse fra Lederne, som offentliggøres i dag, kan man fra lederside med en række konkrete virkemidler øge tilfredsheden med storrumskontorer markant.

Ifølge undersøgelsen, der er baseret på svar fra 894 ledere i primært den private sektor, har 60 procent af virksomhederne for at indrette og tilpasse arbejdet til et åbent kontorlandskab tilbudt headsets til ansatte, som taler meget i telefon. På 50 procent af virksomhederne er der indrettet uformelle mødesteder og taget særlige hensyn til forskellige behov ved placeringen af medarbejderne i storrumskontoret, mens der på 44 procent af virksomhederne er sikret adgang til stillerum.

LÆS OGSÅ: Temperaturen topper klagelisten i storrumskontorer

Generelt mener 41 procent af de adspurgte ledere i undersøgelsen, at der er flere fordele end ulemper ved at arbejde i storrumskontor. Men kigger man isoleret på svarene fra de ledere, hvis virksomheder har sørget for headsets og taget særlige hensyn ved placeringen af medarbejdere samt etableret uformelle mødesteder og stillerum, vokser tilfredsheden betragteligt. I denne gruppe er det således to ud af tre, 65 procent, som mener, at der er flere fordele end ulemper ved at arbejde i storrumskontor.

Tilsvarende er andelen, som synes, at ulemperne vejer tungest i vægtskålen, helt oppe på 50 procent blandt lederne på virksomheder, som ikke har taget de nævnte initiativer for at indrette og tilpasse arbejdet i storrumskontorer.

Undersøgelsen viser, at man med eksempelvis headsets og stillerum kan gøre en stor forskel for at øge medarbejdernes tilfredshed og nedbringe antallet af klager over de fysiske rammer

Arbejdsmiljøkonsulent hos Lederne Nanna Simone Jensen

Ikke noget quick fix
- Der findes ikke noget quick fix for at få arbejdet i storrumskontorer til at fungere fra dag ét. Men undersøgelsen viser, at man med eksempelvis headsets og stillerum kan gøre en stor forskel for at øge medarbejdernes tilfredshed og nedbringe antallet af klager over de fysiske rammer. Ud over disse konkrete initiativer kan det være nødvendigt at etablere leveregler for adfærden i kontoret, men ofte kan det klares igennem løbende dialog ledere og medarbejdere imellem, siger arbejdsmiljøkonsulent hos Lederne Nanna Simone Jensen.

Hun tilføjer, at det som udgangspunkt er positivt, når det kan lade sig gøre at tage individuelle hensyn – for eksempel, når det gælder medarbejdernes følsomhed ved støj, temperaturer og ved at placere medarbejdere, der arbejder tæt sammen, fysisk tæt på hinanden i storrumskontoret.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.