Mit Lederne

Nyheder

Kun én ud af 50 ledere står uden job

29. januar 2018

Næsten alle ledere i Danmark er i job. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra december 2017 fra Lederne. 2017 startede med en ledighedsprocent på 2,2, og året sluttede på præcis samme niveau, viser statistikken.

I flere aldersgrupper er ledigheden blandt ledere ultimo 2017 nede under to procent. Det gælder aldersklasserne 35-39 år, 40-44 år og 45-49 år.

Kigger man på danmarkskortet, viser der sig store regionale forskelle. Lavest er ledigheden blandt ledere i de kommuner, der hører under Ledernes lokalafdeling i Midt- og Vestjylland. Her er kun 1,2 procent af medlemmerne ultimo 2017 uden for arbejdsmarkedet. Højest er ledigheden i hovedstadsområdet med 3,1 procent.

Danmark har i den grad brug for innovative og dygtige ledere, som kan gå forrest på et arbejdsmarked præget af vækst

Direktør hos Lederne Henrik Bach Mortensen

Direktør Henrik Bach Mortensen fra Lederne glæder sig over den generelt lave ledighed, men minder samtidig om risikoen for, at der kan opstå mangel på ledere.

- Ledigheden blandt ledere har stabiliseret sig på et lavt niveau omkring de to procent, og selvom vi selvfølgelig gerne ser, at den kommer endnu længere ned, er det særdeles positivt, at næsten alle ledere i Danmark har et job at stå op til om morgenen. Danmark har i den grad brug for innovative og dygtige ledere, som kan gå forrest på et arbejdsmarked præget af vækst, men med så få ledige ledere er der også en vis risiko for, at virksomhederne inden længe render ind i udfordringer, når ledige lederstillinger skal besættes. For lederne giver det gode muligheder for at skifte til nye job og nye udfordringer, men det understreger samtidig behovet for tilgang at mere arbejdskraft fra udlandet til det danske arbejdsmarked, pointerer Henrik Bach Mortensen.

LÆS OGSÅ: Danmark kommer til at mangle op mod 85.000 faglærte

Ledigheden for ledere har gennem hele 2017 været på cirka halvdelen af ledighedstallet for hele det danske arbejdsmarked. Ledighedsprocenten for december 2017 fra Danmarks Statistik offentliggøres på onsdag den 31. januar. I november 2017 var 4,3 procent af danskerne uden job.