Mit Lederne

Nyheder

Kritiske fejl ødelægger forandringsprocesser

11. december 2017

Forandringsprocesser slår igen og igen fejl, fordi man ikke investerer den tid og omtanke, der skal til. I en netop genoptrykt artikel i Ledelse i Dag beskriver professor John P. Kotter de otte fejl, der fører til, at forandringsprocesser mislykkes.

Siden den udkom i Harvard Business Review i 1995, har John P. Kotters artikel stået som en klassiker inden for forandringsledelse. I artiklen forklarer han, hvordan vellykkede forandringer gennemgår en række faser, der samlet set kræver en betragtelig mængde tid.

- Hvis man springer nogle trin over, skaber det en illusion om, at tingene går hurtigt, men det medfører aldrig noget tilfredsstillende resultat, skriver han og gennemgår de otte største fejl, som virksomheder begår.

 

 • Ikke at gøre situationens alvor klar for folk
  Hvis man ikke understreger alvoren tilstrækkeligt, kan transformationsprocessen ikke lykkes, og organisationens langsigtede fremtid bringes i fare.

 • Ikke at skabe en tilstrækkelig stærk, retningsgivende koalition
  Indsatser, der ikke har en tilstrækkeligt stærk, retningsgivende koalition, kan tilsyneladende godt gøre fremskridt i et stykke tid. Men før eller siden vil oppositionen samle sig og sætte en stopper for forandringerne.

 • At mangle en vision
  Fejlslagne transformationer indeholder ofte en masse planer, direktiver og programmer, men ingen vision. Den retningsgivende koalition skal tegne en vision og et billede af fremtiden, der er relativt nemt at kommunikere og som kan appellere bredt til både kunder, aktionærer og medarbejdere.

 • At underkommunikere visionen
  Hvis man skal fastholde medarbejderes motivation for at gennemføre forandringen, skal man lave troværdig kommunikation og gerne meget af den. Intet undergraver forandringer mere end en adfærd hos nøglepersoner, der ikke hænger sammen med deres ord.

 • At undlade at fjerne forhindringer for den nye vision
  Fornyelse kræver også, at man fjerner forhindringer. Handlinger er afgørende, både med henblik på at bemyndige andre og opretholde troværdigheden i forandringsindsatsen som helhed.

 • Ikke systematisk at planlægge og skabe kortsigtede gevinster
  Reel transformation tager tid, og en fornyelsesindsats risikerer at miste momentum, hvis der ikke er nogen kortsigtede mål at opfylde og fejre. De fleste mennesker begiver sig kun ud på en lang march, hvis de inden for et til to år kan se overbevisende evidens for, at rejsen medfører de forventede resultater.

 • At erklære sejre vundet for tidligt
  Lederne af vellykkede forandringsindsatser forstår, at fornyelsesindsatser ikke tager måneder, men år. 

 • Ikke at forankre ændringerne i virksomhedens kultur
  Forandringerne holder, når de siver ind i kredsløbet af hele organisationens organisme. Indtil nye adfærdsmønstre er rodfæstet i sociale normer og fælles værdier, vil de begynde at nedbrydes, så snart presset om at skabe forandringer fjernes.

- Folk kan begå endnu flere fejl, men de nævnte otte er de største. I virkeligheden er selv vellykkede forandringsindsatser rodede og fulde af overraskelser. Men færre fejl kan udgøre hele forskellen på succes og fiasko, fastslår John P. Kotter.