Mit Lederne

Nyheder

Kontrakter har godt af et grundigt eftersyn

26. marts 2018

En ansættelseskontrakt rummer en lang række knapper, der kan drejes på, så du får de optimale vilkår. Derfor er det en god idé at lade en jurist kigge med.

Kontrakter har godt af et grundigt eftersyn

En stor del af de ansættelseskontrakter, som juristerne hos Lederne hvert år får til gennemsyn, er uden de store dikkedarer. Det er korte standardkontrakter, hvor de lovmæssige krav er overholdt, og de vigtigste forhold klart belyst. Så findes der andre og langt mere komplekse kontrakter på op til 15 sider med et væld af detaljer.

Fælles for alle typer kontrakter er imidlertid, at de dels kan have udeladt emner eller være tvetydige i forhold af betydning for dig, der bliver ansat. Og dels at de som hovedregel altid kan forbedres på den ene eller anden vis, fortæller René Honoré, chefjurist og advokat i Lederne.

”Der er al mulig grund til at være påpasselig og lade os se kontrakten grundigt efter i sømmene. Der er uhyre mange elementer, hvor man skal sikre sig en præcis ordlyd og mindske fortolkningsmulighederne. Og dertil kommer, at der kan være steder, hvor lederen kan få en bedre aftale i forhold til vilkår, som han eller hun ikke skænker en tanke midt i glæden over at have landet et nyt job,” siger han.

Listen af punkter, der skal krydses af, er på det nærmeste uendelig, men René Honoré hæfter sig blandt andet ved følgende, som det er afgørende at forholde sig til og få på plads, før kontrakten underskrives:

Afgørende elementer i din kontrakt:
 

 • Arbejdssted
 • Anciennitet
 • Jobbeskrivelse
 • Ferie
 • Opsigelsesvarsler
 • Prøvetid
 • Lønnens størrelse og eventuelt pension
 • Forsikringer
 • Bonus og provision
 • Arbejdstid og mulighed for fleksibilitet
 • Undgå eventuelle klausuler
 • Løn under barsel
 • Personalegoder som fri mobiltelefon og fri firmabil 

Men, understreger han, det er ikke one size fits all. Hvad der er vigtigt for det ene medlem, er måske mindre vigtigt for et andet.  Det handler om at prioritere sine interesser og have noget at handle med. Man får sjældent skruet op for alle haner i ét hug.

”Derfor rådgiver vi medlemmerne individuelt og er opmærksomme på deres ønsker. Man skal huske på, at nogle har fået tilsendt en kontrakt på drømmejobbet, og den er allerede underskrevet af arbejdsgiveren. I dén situation vurderer de måske, at det ikke vil være passende at indlede forhandlinger. Det har vi respekt for, men vi pointerer altid, at der kan være de og de muligheder,” siger han.

Et godt tip er dog, at man skal være varsom med at regne med, at et ønske om bedre vilkår nok skal blive imødekommet, når først man er kommet godt i gang i det nye job. Måske har man et mundtligt tilsagn om at kigge på mulighederne for et løft i vilkårene efter en rum tid, men også det skal man tage sig i agt for. Omstændighederne kan hurtigt ændre sig, og medlemmerne sikrer sig bedst i forhold til både løn og andre forhold ved at aftale det i kontrakten, pointerer René Honore.

Nyt job, ny kontrakt, hvad nu:

 • Lad altid en jurist fra Lederne gennemgå din kontrakt.

 • Der er en mangfoldig palet af muligheder for justeringer og tilføjelser. Afklar med dig selv, hvad der er vigtigst for dig.

 • Sørg for, at væsentlige vilkår er beskrevet i kontrakten, og at eventuel bonus og provision er beskrevet så præcist som muligt på objektive og målbare kriterier. Beregning af en uigennemskuelig bonusaftale giver ofte anledning til uenighed - især i forbindelse med en opsigelse.

 • Afstem forventninger til den ugentlige arbejdstid med arbejdsgiveren på forhånd. Som leder uden ret til overarbejde eller afspadsering kan der være en forskellig opfattelse mellem leder og arbejdsgiver af det nødvendige antal arbejdstimer om ugen.

 • Husk, at du kan anvende lønstatistikken til at pejle dig ind på din markedsværdi, og du kan også bestille en lønrådgivning.