Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Kommunikationen kan volde kvaler, når medarbejderne sidder langt væk

17. august 2015

Ledere, som har ansvaret for medarbejdere og ledere i udlandet eller et andet sted i Danmark, har en række særlige udfordringer – og en af de store er kommunikation. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne oplever næsten halvdelen af lederne således, at der er stor risiko for knaster i kommunikationen.

Undersøgelsen, der er baseret på svar fra 3.061 ledere, viser, at 48 procent i "høj grad" eller "meget høj grad" opfatter risikoen for misforståelser i kommunikationen som værende en større udfordring, når medarbejderne eller lederne rent fysisk sidder i et andet land, frem for hvis medarbejderne og lederne sidder samme sted som lederen. Og næsten lige så mange af de adspurgte ledere, 43 procent, svarer det samme, når det handler om at have ansvar for medarbejdere eller ledere, som rent fysisk er placeret andetsteds inden for Danmarks grænser.

Generelt er der en tendens til, at mange ledere undervurderer eller tager for let på betydningen af klar kommunikation.

Heidi Linderod, ledelsesrådgiver hos Lederne

- Helt grundlæggende kan man sige, at hvis lederen, som har ansvar for medarbejdere eller ledere i udlandet eller et andet sted i Danmark, fra starten har gjort sig umage med at skabe frugtbare relationer og lære de pågældende at kende, bliver det nemmere at få kommunikationen til at fungere godt og uden misforståelser. Generelt er der en tendens til, at mange ledere undervurderer eller tager for let på betydningen af klar kommunikation. Især, når medarbejderne sidder et andet sted i verden og er præget af en anden kultur, hvor der måske er større respekt for hierarkiet end i den danske kultur, kan det nemt gå galt, siger ledelsesrådgiver hos Lederne Heidi Linderod.

LÆS OGSÅ: Er du rustet til en global karriere?

Ud over, at lederne skal arbejde målrettet med at skabe relationer til medarbejderne, som sidder et andet sted, har Heidi Linderod et andet helt konkret forslag til de ledere, som oplever, at kommunikationen slår knuder.

- Når lederen taler med en medarbejder i Norge eller Indien om en opgave, der skal løses, eller udstikker nogle langsigtede mål, som skal forfølges, er det en god idé efterfølgende at få medarbejderen til at formulere, hvordan han eller hun har forstået opgaven eller målet. Ved at få medarbejderens udlægning af, hvad der skal ske, og hvad de sagte ord konkret betyder, kan man udrede eventuelle misforståelser, forklarer Heidi Linderod.

LÆS OM KONFERENCEN "Global Leadership - don't let complexity get in your way"

Også evnen til at skabe teamkultur på tværs af lokationer, formulere klare mål og arbejdsopgaver samt at skabe gensidig tillid er ifølge undersøgelsen andre store udfordringer ved ledelse af personer, der fysisk sidder et andet sted.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.