Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Kommunale ledere vil forbedre psykisk arbejdsmiljø

25. januar 2016

Udvikling af organisationen er den vigtigste ledelsesopgave for lederne i den kommunale sektor i Danmark – skarpt forfulgt af fastholdelse af gode medarbejdere og det psykiske arbejdsmiljø. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne, som offentliggøres i dag.

90 procent af de kommunale ledere tillægger udvikling af organisationen/afdelingen stor eller meget stor betydning i et tre-årigt perspektiv, og 88 procent af lederne i kommunerne forventer, at det bliver en vital ledelsesopgave at udvikle og fastholde gode medarbejdere.

Medarbejdernes psykiske trivsel og velvære er altafgørende for at kunne fungere i jobfunktioner, hvor man har med andre mennesker at gøre.

Rådgivningschef hos Lederne Niels Henriksen

Mens udvikling af organisationen og fastholdelse af dygtige medarbejdere også er med helt i top, når man spørger lederne i den private sektor, skiller de kommunale ledere sig markant ud ved i så stor stil at pege det psykiske arbejdsmiljø som en vital ledelsesopgave. 88 procent af de kommunale ledere angiver, at de tillægger det psykiske arbejdsmiljø stor eller meget stor betydning i de næste tre år mod 69 procent af de privatansatte ledere, og 75 procent af de kommunale ledere mod 59 procent af de private retter endvidere fokus på det øvrige arbejdsmiljø. Også reduktion af sygefravær vurderes som mere betydningsfuldt af de kommunale ledere sammenlignet med de private ledere.

LÆS OGSÅ: Flyt fokus fra løn til muligheder

- Medarbejdernes psykiske trivsel og velvære er altafgørende for at kunne fungere i jobfunktioner, hvor man har med andre mennesker at gøre, og det er helt logisk, at lederne prioriterer meget højt, at det psykiske arbejdsmiljø er i top. Samtidig er der heller ingen tvivl om, at de mange sparerunder og effektiviseringer, som hele den offentlige sektor har været gennem de senere år, har medført et stort pres på det psykiske og det øvrige arbejdsmiljø, og derfor glæder det mig, at lederne ønsker at opprioritere områderne, siger rådgivningschef hos Lederne Niels Henriksen.

Et andet punkt, hvor de kommunale ledere skiller sig markant ud i forhold til de private ledere, er på ledelsesopgaven "højne videns- og kompetenceniveauet". Dén opgave vurderer 85 procent af de kommunale ledere har stor eller meget stor betydning de kommende tre år mod 76 procent af de privatansatte lederkolleger.

Det er lederens ansvar, at de enkelte medarbejdere har de ønskede samarbejdskompetencer.

Rådgivningschef hos Lederne Niels Henriksen

- Det handler blandt andet om, at det i disse år får stadig større betydning, at medarbejderne i den kommunale sektor bliver bedre til at samarbejde på tværs. Målsætningerne om at sætte borgeren i centrum forudsætter en stor grad af tværfagligt samarbejde og dialog mellem medarbejderne på eksempelvis skoler og i den kommunale administration. Det er lederens ansvar, at de enkelte medarbejdere har de ønskede samarbejdskompetencer, men lederen skal samtidig fokusere på hele arbejdspladsens eller afdelingens overordnede samarbejdskultur, forklarer Niels Henriksen.

LÆS OGSÅ: Ledere ser medarbejderne som deres vigtigste opgave

Undersøgelsen fra Lederne er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Den er baseret på svar fra 4.240 ledere, heraf 267 ansat i danske kommuner.

Se den nye undersøgelse