Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Hver tredje leder har medarbejdere, der sidder langt væk

24. august 2015

En stor del af lederne på de danske virksomheder har ikke chancen for at sige godmorgen til alle medarbejderne på parkeringspladsen eller ordne verdenssituationen med alle sine lederkolleger over frokosten i kantinen. Hver tredje leder har nemlig ledelsesansvar for personer, som rent fysisk sidder langt væk fra lederen.

Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne, der er baseret på svar fra 3.061 ledere, har 32 procent af lederne ansvar for en eller flere medarbejdere eller ledere, som fysisk er placeret et andet sted i Danmark, helt uden for Danmarks grænser eller både og. Jo højere, lederen befinder sig i hierarkiet, desto mere udbredt er det at have medarbejdere eller ledere, som er placeret langt væk. Blandt topledere er andelen med distancemedarbejdere således helt oppe på 54 procent.

Når man ikke render ind i sine medarbejdere ved kaffemaskinen, skal man gøre en aktiv indsat for at lære dem at kende – og, ikke mindst, for at lære deres potentialer at kende.

Michael Uhrenholt, ledelsesrådgiver hos Lederne

Det er første gang, Lederne har kortlagt, hvor almindeligt det er for ledere på det danske arbejdsmarked at have såkaldt ”distanceledelsesansvar” Og ledelsesrådgiver hos Lederne Michael Uhrenholt mener, at tallene i undersøgelsen understreger, at rigtig mange ledere er ”i samme båd” i forhold til de udfordringer, som distanceledelse indebærer.

- Især når det gælder lederens evne til at opbygge relationer, skabe teamkultur og gensidig tillid har lederne en større opgave med medarbejdere og ledere, som fysisk er placeret langt væk, end når de sidder samme sted som lederen. Når man ikke render ind i sine medarbejdere ved kaffemaskinen, skal man gøre en aktiv indsat for at lære dem at kende – og, ikke mindst, for at lære deres potentialer at kende. Den tillid, lederen skal opbygge til distancemedarbejderne, bliver skabt ved at vise oprigtig interesse for dem – og i den forbindelse er det også vigtigt, at lederen viser sig selv som et menneske frem for kun at optræde i rollen som ”chefen”, siger Michael Uhrenholt.

Mere tidskrævende
Ledelsesrådgiveren lægger ikke skjul på, at opbygningen af relationer, tillid og fællesskabsfølelse er en langt mere tidskrævende opgave, end mange ledere på forhånd forestiller sig. Men indsatsen betaler sig.

- Når først lederen har fået skabt solide bånd og relationer til de medarbejdere og ledere, som rent fysisk sidder langt væk, begynder mange ting at flyde meget mere naturligt. Eksempelvis undgår begge parter en række af de misforståelser, som ellers nemt opstår om ansvar, deadlines, kommunikation og arbejdsgange, forklarer Michael Uhrenholt.

LÆS OGSÅ: Kommunikationen kan volde kvaler, når medarbejderne sidder langt væk

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Den offentliggøres i sin helhed i september.