Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Hver femte leder har endnu ingen lederuddannelse

21. februar 2017

Hver femte leder i Danmark har endnu ikke gennemført en lederuddannelse. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne baseret på svar fra 4.346 ledere. Især i de yngste aldersklasser er der en meget stor mængde af lederne, som ikke har en lederuddannelse på CV´et.

Ifølge undersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, har 21 procent af de adspurgte ledere ikke gennemført en lederuddannelse. I en tilsvarende undersøgelse, Lederne foretog i 2014, var andelen af ledere uden en lederuddannelse på 22 procent.

I forhold til de stadig større krav, der stilles til lederne, og de mange facetter, et lederjob indeholder, er det afgørende for lederne hele tiden at dygtiggøre sig og tilegne sig ny viden om ledelse

Uddannelseschef hos Lederne Thomas Christensen

Jo yngre lederne er, desto færre har gennemført en lederuddannelse. Blandt de ledere, som endnu ikke har holdt 35 års fødselsdag, har 38 procent ikke gennemført en lederuddannelse. I den modsatte ende af aldersskalaen blandt ledere i alderen 55-59 år er det kun 14 procent, som ikke har en lederuddannelse.

Privat sektor halter efter den offentlige

Det er især i den private sektor, det kniber med at få alle ledere på skolebænken. Mens kun ni procent af de offentligt ansatte ledere ikke har gennemført en lederuddannelse, gælder det 22 procent af lederne i den private sektor.

LÆS OGSÅ: Elevrådsarbejde giver lyst til ledelse

- I forhold til de stadig større krav, der stilles til lederne, og de mange facetter, et lederjob indeholder, er det afgørende for lederne hele tiden at dygtiggøre sig og tilegne sig ny viden om ledelse. Derfor er det bekymrende, at en så forholdsvis stor andel af lederne aldrig har gennemført en lederuddannelse. Det er tydeligt at se, at det især er i forhold til de yngre ledere, at der er brug for, at virksomhederne skruer op for uddannelsesbudgettet. Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at den private sektor fortsat halter så meget efter den offentlige, når det gælder evnen til at kompetenceudvikle sine ledere, siger Thomas Christensen, uddannelseschef hos Lederne.

Virksomheder nedprioriterer efteruddannelse

Selvom nogle lederes manglende lederuddannelse skyldes, at lederne selv vurderer, de ikke har tid til eller behov for at komme på skolebænken, er den mest afgørende faktor virksomhedernes prioritering. Blandt ledere, som ikke forventer at skulle på lederudvikling det næste år, svarer 62 procent af dem således, at det i ”nogen grad” eller ”høj grad” skyldes, at virksomheden/arbejdspladsen generelt har nedprioriteret efteruddannelse.

LÆS OGSÅ: Flere ledere og medarbejdere kommer på efteruddannelse i år 
Blandt de ledere, som har en lederuddannelse i bagagen, er der nogenlunde ligelig fordeling mellem dem, har taget en uddannelse på grundlæggende niveau (for eksempel Den Grundlæggende Lederuddannelse), en anden uddannelse på én måned eller mere eller en uddannelse med mindre end én måneds varighed – det drejer sig om henholdsvis 22 procent, 25 procent og 27 procent. Godt en tredjedel af lederne, 35 procent, har forfinet ledelseskompetencerne med en uddannelse på akademi-, diplom- eller masterniveau, for eksempel Akademiuddannelsen i ledelse eller en MBA.

Kvinde og mand i samtale, LederSparring, coaching