Mit Lederne

Nyheder

Hvad betyder overenskomstforligene for dig?

01. maj 2018

I weekenden blev der indgået forlig på de tre offentlige overenskomstområder, der omfatter alle ansatte i staten, regionerne og kommunerne, herunder også offentligt ansatte, som er medlemmer af Lederne. Læs her hvad det betyder for dig. 

Hovedtrækkene for offentligt ansatte, der er medlemmer af Lederne, er:

  • I sikres en lønstigning svarende til rammen på 8,1% de næste 3 år, herunder sikring af fremgang i reallønnen.
  • Retten til betalt spisepause blev sikret for alle offentligt ansatte.
  • Der er aftalt midler til organisationsspecifikke puljer, herunder også til Lederne.

Nu udestår så organisationsforhandlingerne
Hvad betyder det? Selvom der er indgået forlig på de 3 store overenskomstområder skal der stadig forhandles. Lederne har 11 specifikke aftaler for forskellige faggrupper, som er ansat på det offentlige område. Disse aftaler skal også fornyes inden for den ramme, som er givet i forligene.

Lederne har 5 aftaler på statens område, 3 på det kommunale område og 3 på det regionale område. Tilsammen er der ca. 1000 af vores offentligt ansatte medlemmer, som er omfattet af de nævnte 11 aftaler.

Forhandlingerne af de 11 aftaler vil formentlig blive afsluttet inden sommerferien, men inden ændringerne -  som aftales både i de organisationsspecifikke forhandlinger og dem, der allerede er aftalt i de 3 ovennævnte ”store forlig” - kan implementeres, skal der stemmes om resultaterne ved urafstemning. Når medlemmerne i de respektive fagforbund har godkendt resultatet, er aftalerne helt på plads og kan implementeres.

Stillingtagen til overenskomstresultatet sker ved en bestyrelsesbeslutning i Lederne. Vi forventer, at bestyrelsen godkender resultatet.

De offentligt ansatte medlemmer, som ikke er omfattet af Ledernes specifikke aftaler, får de forbedringer, som gælder for de organisationsaftaler, som de er ansat i henhold til. For eksempel: Hvis man er ansat under overenskomsten for akademikere i staten, så bliver man automatisk omfattet af de forbedringer af vilkårene, som er aftalt i tilknytning til den AC-overenskomst.

Vi informerer selvfølgelig om både de 11 aftaler og øvrige forhold, når urafstemninger og alle aftaler er på plads og klar til implementering.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os (log ind med NemID)

Links til forligene
Læs OK18-aftalen for Regionerne
Læs OK18-aftalen for Kommunerne
Læs OK18-aftalen for Staten