Mit Lederne

Nyheder

Hjælp medarbejderen og chefen med at forstå hinanden

06. februar 2019

OPFØLGNING PÅ UGENS DILEMMA: Sidste uges dilemma handlede om Camilla, der har fået en klage over sin lederkollega Frank fra en af Franks medarbejdere.

Situationen bliver forværret af, at det var Camilla, der i sin tid fik skabt kontakt mellem medarbejderen og Frank, da medarbejderen er hendes private ven. Hun har dermed på en måde, sagt god for medarbejderen over for Frank, og hun har sagt god for Frank over for medarbejderen.

Ledelsesrådgiver hos Lederne, Flemming Andersen, mener, at der altid er risiko for at man kan blive trukket ind i samarbejdsproblemer, når der er private relationer indblandet. Men han opfordrer Camilla til at gøre, hvad hun kan for at holde sig udenfor og bevare gode relationer til begge.

- Det er altid vigtigt at forsøge at forstå den anden part og se tingene fra den anden side. Måske ser vedkommende noget som man selv har overset, eller har noget viden som gør, at den ageren eller beslutning som vedkommende tager, efterfølgende virker ganske fornuftig.
- Derfor er hun nødt til at starte med at spørge vennen, om han har talt med Frank. Det er vigtigt at han tager en dialog med sin chef, for at forstå hans bevæggrunde, hvorfor gør han som han gør?
- Det er også vigtigt at forklare meget tydeligt til vennen, at hun ikke kan ”fixe” ting i forholdet til Frank, at det må han selv gøre. Hun har skabt forbindelsen og kontakten, men det er ikke hende der har ansat ham, siger ledelsesrådgiveren. 

Hvor meget hun skal gå ind i deres samarbejdsvanskeligheder vil afhænge af, hvorvidt hun vurderer, at det ville kunne ramme hende selv.

Løsning nr. 3, hvor Camilla stiller sig til rådighed for medarbejderen og sparrer med ham, for at han selv kan bringe sig ud af sine samarbejdsvanskeligheder med sin chef, vil derfor være den løsning som Flemming Andersen anbefaler:

- Men Camilla kan jo godt alligevel observere, om der er noget om det som vennen har påpeget og på det rigtige tidspunkt, spørge ind til Franks måde at drive ledelse på, for enten at hun eller Frank kan lære noget af situationen eller hinanden.

LØSNINGSFORSLAG:

  1. Hun går til medarbejderen, der sendte mailen, og beder ham om ikke at blande Camilla ind i det.
  2. Hun går til Frank med mailen, så han kan håndtere medarbejderen.
  3. Hun stiller sig til rådighed som en ven og forsøger at agere bindeled mellem Frank og ham, men hun vil ikke vælge side. 

Sidste månedes opfølgningsartikel