Mit Lederne

Nyheder

Hele organisationen skal være klar

20. marts 2019

OPFØLGNING PÅ UGENS DILEMMA: Sidste uges dilemma handlede om afdelingslederen Hanne, hvis teamleder, Frida, skulle flytte til Middelfart og dermed et stykke væk fra kontoret i København. Frida ville derfor gerne have muligheden for at arbejde hjemme to dage om ugen, men den mulighed var blevet afskaffet for et år siden, da både medarbejdere og kollegaer begyndte at klage over teamledernes fravær på kontoret. 

For at lykkes med distanceledelse skal hele organisationen være klar til det. Det er essentielt for distanceledelse, at teknologien er på plads, men i endnu højere grad også at organisationskulturen kan rumme det, siger ledelsesrådgiver Birgitte Alstrøm.

- Det er ikke nok, at teamlederen selv er klar til at arbejde hjemmefra. Medarbejderne, kollegaerne, chefen og alle samarbejdspartnere skal også være klar til at træne i nye måder at samarbejde på. Teknologien skal være på plads, og de skal tage sig tid til at få afstemt forventninger til hinanden, da det er indgroede vaner og mønstre, som skal ændres, siger ledelsesrådgiveren.

Hun mener derfor, at Hanne ikke bør se på beslutningen om distancearbejde som specifik for Frida, og vælger derfor med udgangspunkt i virksomhedens nuværende stadie løsning nummer 1.

Til gengæld anbefaler Birgitte Alstrøm, at virksomheden tager initiativ til at kunne rumme distanceledelse og -arbejde, da det kan være gavnligt på flere parametre i virksomheden:

- Nogle gange er det at sige, at vi sidder på kontoret alle sammen den nemme løsning, men ikke altid den bedste i forhold til at få de bedst kvalificerede medarbejdere og skabe løsninger med størst udbytte på bundlinien.
- Når virksomheden kan rumme de medarbejdere, som sætter pris på at kunne arbejde fra andre lokationer, så giver det en øget fleksibilitet i bemanding og opgaveløsning, afslutter ledelsesrådgiveren.

LØSNINGSFORSLAG:

  1. Hanne afviser Fridas ønske.
  2. Hanne tilbyder Frida en underordnet stilling, som ikke kræver, at hun skal møde på kontoret hver dag. 
  3. Hanne beder ledelsen dispensere fra reglerne i Fridas tilfælde og håber, at andre teamledere ikke går med samme planer.

Sidste uges opfølgningsartikel