Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

"Hej, det er chefen. Jeg vil bare høre, hvordan det går?"

14. september 2015

Selv om medarbejderne sidder et andet sted i Danmark eller i et andet land, prioriterer de fleste ledere højt at have en hyppig uformel dialog. Især telefonen bliver brugt flittigt – til gengæld anvendes sociale medier sjældent til den uformelle dialog med medarbejderne, viser en ny undersøgelse fra Lederne, der offentliggøres i dag.

Undersøgelsen om distanceledelse, der er baseret på svar fra 3.061 ledere, viser, at uanset om de medarbejdere, man har ledelsesansvar for, er placeret et andet sted i landet eller uden for Danmarks grænser, er de fleste ledere minimum ugentligt i uformel dialog med medarbejderne.

84 procent af lederne med medarbejdere andetsteds i Danmark er i uformel dialog med medarbejderne flere gange dagligt, én gang om dagen eller ugentligt, mens det gælder 76 procent af lederne med medarbejdere i et andet land.

Det er ikke nok, at lederen kun husker at ønske distancemedarbejderne god jul og god sommerferie.

Michael Uhrenholt, ledelsesrådgiver hos Lederne

- Ifølge undersøgelsen går der ofte flere måneder mellem, at lederne mødes ansigt til ansigt med de medarbejdere og ledere, som rent fysisk er placeret et andet sted. Så meget desto vigtigere er det at holde en hyppig kontakt på andre måder, og undersøgelsen viser, at over halvdelen af lederne hver dag er i virtuel kontakt med sine distancemedarbejdere og -ledere, uanset om de er placeret inden for eller uden for Danmarks grænser. Men én ting er at tale om konkrete opgaver, der skal løses – noget andet og lige essentielt er den uformelle dialog om dette og hint. Den er med til at skabe en god relation og med til at opbygge gensidig tillid. Derfor er det ikke nok, at lederen kun husker at ønske distancemedarbejderne god jul og god sommerferie, siger ledelsesrådgiver hos Lederne Michael Uhrenholt.

Telefon og video frem for sociale medier

Den foretrukne kommunikationskanal til den uformelle dialog er telefonsamtaler. De ledere, som skal have en uformel snak med medarbejderne i udlandet, benytter endvidere i stor stil video, herunder Skype.

Facebook, Twitter og andre sociale medier derimod, bliver kun i meget begrænset grad anvendt som kommunikationsform til den uformelle dialog med distancemedarbejderne. Kun én procent af lederne med ansvar for medarbejdere et andet sted i Danmark og kun to procent med ansvar for medarbejdere i et andet land peger på sociale medier som en af de kanaler, der er bedst til den uformelle dialog med medarbejderne.

Undersøgelsen om distanceledelse er udarbejdet i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.

Ny undersøgelse