Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

God ledelse kræver beslutningskraft

02. marts 2015

For at være en helstøbt leder er det ikke nok at være dygtig til personaleledelse. Man skal også kunne træffe og gennemføre svære og upopulære beslutninger, mener direktør hos Lederne Vibeke Skytte.

I en ny klumme understreger Vibeke Skytte, at selvom der kan være situationer, hvor man som leder bruger rigtig lang tid på at tænke over sine beslutninger, skal man passe på, at der ikke går ”for meget eftertænksomhed i det”. For netop evnen til at træffe beslutninger og føre dem ud i livet er en stor del af lederskabet. 

- Noget af det, de fleste ledere sætter stor pris på, og som er meget motiverende, er, at de har et tilstrækkeligt ledelsesrum til at træffe beslutninger og agere i. Omvendt er det lige så demotiverende og irriterende for lederne at stå over for en medarbejder eller en samarbejdspartner, hvor de ikke kan handle eller give et svar, fordi de er hæmmet af, at selv ganske ubetydelige beslutninger skal godkendes af topledelsen, mener Vibeke Skytte. 

Som topleder vil man altid skulle træffe overordnede, strategiske beslutninger, så her er handlekraft en absolut nødvendig kompetence. I ledelseslagene nedenunder træffes der selvsagt ikke beslutninger på helt samme niveau, men når det skal ske, må lederen ifølge Vibeke Skytte ikke være vag. 

- En leder skal altid være ydmyg over for det ansvar, man har fået pålagt, og man skal altid være bevidst om, at man sidder med medarbejdernes fremtid i sine hænder. En enkelt beslutning kan ændre en hverdag radikalt, men det er et ansvar, som ledelse også indebærer, og som man skal forvalte på bedst mulige måde – også når de svære beslutninger skal træffes. Det er min fornemmelse, at medarbejdere er meget opmærksomme på, om deres leder er handlekraftig og er i stand til at træffe beslutninger. Medarbejdere bryder sig ikke om at gå rundt i uvished, og virksomheden er ikke tjent med, at ledere bliver ineffektive og ikke agerer – det koster på bundlinjen og produktivitetskontoen, fastslår Ledernes direktør.