Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Mit Lederne

Nyheder

Generalforsamling 2016: Virksom og PRO godt fra start

25. maj 2016

Ledernes to nye søsterorganisation, Virksom og PRO, og Ledernes deltagelse i trepartsforhandlingerne var hovedtemaerne i formand Svend Askærs beretning ved Ledernes generalforsamling lørdag den 21. maj. 

GF Svend 2016 

Ledernes to nye søsterorganisationer Virksom og PRO er kommet særdeles godt fra start. Nu, hvor overflytningen af medlemmer til de to nye organisationer er vel gennemført, er spørgsmålet, hvad der skal til at ske på markedsføringsfronten for de nye organisationer. Det sagde formanden for Lederne Svend Askær i sin tale på Ledernes generalforsamling 21. maj.

- Det er gået som forventet og dermed rigtig godt for Virksom og PRO. Stort set ingen af de medlemmer, vi siden nytår har flyttet fra Lederne og over i Virksom eller PRO, har reageret negativt – tværtimod. Ikke mindst blandt de medlemmer, der er selvstændige, er der stor begejstring for etableringen af Virksom. Endelig oplever de, at de får værdi for kontingentet, fastslog Svend Askær.

Overflytningen af cirka 5.600 medlemmer er sket i flere omgange i løbet af foråret. Derudover har godt 4.400 medlemmer af Lederne siden 1. januar opdateret deres ansættelsesforhold på baggrund af ændrede jobfunktioner, og flere end 97 procent af de medlemmer, der har skiftet stilling i de første fire måneder af 2016, har ønsket at blive i enten Lederne, Virksom eller PRO.

- Indtil videre har vi ikke gjort noget for at markedsføre Virksom og PRO. Men der skal jo snart til at ske noget, og spørgsmålet er blandt andet, hvor aggressive vi skal være, når vi går i gang med markedsføringen, og om der skal være forskel på, hvem der kan blive medlem af Virksom, afhængig af om man tidligere har været medlem af Lederne eller PRO, sagde Svend Askær.

Han understregede, at alt skal være grundigt gennemtænkt, inden forskellige markedsføringskampagner bliver sat i søen. Derfor vil hovedbestyrelsens sommerseminar i år blive brugt på at besvare blandt andre de førnævnte spørgsmål.

LÆS OGSÅ: Lederne får to nye søsterorganisationer
Forældre fravælger erhvervsfaglige uddannelser

I sin beretning berørte Svend Askær også de igangværende trepartsdrøftelser mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, hvor Ledernes formand repræsenterer Lederne. Han omtalte blandt andet den manglende interesse blandt de 16-19-årige for at påbegynde en erhvervsfaglig uddannelse.

- Grundlæggende tror jeg, at det er forældrene, der er med til at fravælge de faglige uddannelser på deres børns vegne. Det opfattes ikke som karrierefremmende at starte med en faglig uddannelse. Derfor vælger man gymnasiet, hvorefter den unge altid kan komme videre. Dermed risikerer vi, at de faglige uddannelser ikke er et aktivt valg blandt de unge, men derimod det valg, man træffer, hvis man ikke har andre muligheder. Resultatet er, at niveauet for de, der går i gang med en faglig uddannelse, er for lavt med tilhørende problemer med at kunne fylde en læreplads ud. Og hvis eleverne er for dårlige, fravælger virksomhederne at oprette lærerpladser, og en ond cirkel er startet, sagde Svend Askær.

 GF 2016 Kvinder


Han pointerede, at det faldende niveau for de faglige uddannelser også ses på antallet af ledere, der ved udnævnelsen til leder har en erhvervsfaglig uddannelse som eneste uddannelsesmæssige baggrund.

- Det er ærgerligt, hvis vi ender dér, hvor en erhvervsfaglig uddannelse betragtes som en karrieremæssig blindgyde. Derfor handler den her del af trepartsdrøftelserne, som vi er i gang med nu, ikke bare om flere praktikpladser til de unge, men i høj grad også om at få fortalt, at der er en karrierevej for de unge, som vælger en erhvervsfaglig uddannelse, sagde Svend Askær.

LÆS OGSÅ: Ledere forventer stigende omsætning og problemer med at rekruttere
Formanden understregede samtidig, at han gerne ser beskæftigelsesindsatsen i Danmark ændret radikalt. Blandt andet vil Svend Askær gerne have begravet dét, han betegner som "det omfattende samtaletyranni".

- Der er altså stor forskel på, om du er leder med mange års erfaring på arbejdsmarkedet, eller du er en helt ung ufaglært uden den store erhvervserfaring. Det er et ufatteligt ressourcespil i både a-kasserne og i kommunerne, når alle skal igennem den samme pølsemaskine. Man skulle umiddelbart tro, at vi er et meget rigt land, når vi har råd til dens slags tåbeligheder, lød det fra Svend Askær.

Mere generalforsamling

Formand kronjylland