Mit Lederne

Nyheder

Genåbning hjælper ikke på erhvervstilliden

14. maj 2020

Virksomhedernes optimisme er i bund, men nye tal fra maj giver et lille håb for fremtiden. Samtidig falder frygten for konkurser

Dagens analyse af dansk økonomi Niklas Praefke

Debatten om genåbningen af det danske samfund fylder stadig meget, og i aften tørner Folketingets partiledere for første gang sammen i en tv-debat, siden Danmark blev ramt af coronakrisen.

På trods af den gradvise genåbning af samfundet, så lider dansk erhvervsliv stadig stort under krisen. Det viser foreløbige tal for erhvervstilliden, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Erhvervstilliden er stadig på et historisk lavt niveau.

Erhvervstillidsindikatoren er en vægtet sammensætning af de fire erhvervs indikatorer, dvs. industri, bygge og anlæg, serviceerhverv samt detailhandel. Den viser et dramatisk fald fra 95,5 i marts til 50,5 i april, mens faldet bremser i maj og lander på 51,3.

Det er særligt detailhandlen, som har skruet ned for pessimismen. Det hænger i høj grad sammen med genåbningen af samfundet, hvor flere virksomheder inden for detailhandlen nu har fået mulighed for at åbne igen. Branchen forventer dog stadig faldende omsætning, og meget vil afhænge af forbrugernes købelyst, som kan være svækket, fordi danskerne er blevet forsigtige med at bruge penge.

Værre ser det ud for industrien, som samtidig melder om tyndere ordbøger.

Udviklingen er meget kendetegnende for krisen, som er forskudt i flere faser. Kina blev ramt i januar, Danmark og Europa i midten af marts og USA i slutningen af marts og begyndelsen af april. Og krisen rammer også erhvervene forskudt. Detailhandel og service først, mens eksportvirksomhederne havde nogle ordrer i bogen og mere eller mindre kunne køre videre i begyndelsen. Men nu rammes industrien hårdere, hvilket bl.a. skyldes manglende eksportordrer.

Med til de meget negative erhvervstillidstal hører dog også, at besvarelserne er præget af stemninger og forventninger. Det må derfor formodes, at vi gradvis vil se en forbedring i tallene, når virksomhederne får lidt mere sikker grund under fødderne og kan skimte bedre tider forude.

På den positive side, så viser dagens tal også, at frygten for konkurs er aftaget på tværs af erhvervene. For bygge og anlægssektoren ser 18 pct. en risiko for, at virksomheden må afvikles i løbet af de næste tre måneder. I april var tallet 29 pct.

Mange virksomheder venter stadig på hjælpepakkerne
For at holde hånden under de nødlidende virksomheder, har Folketinget aftalt en række hjælpepakker. Desværre viser en status fra Erhvervsministeriet, at mange virksomheder stadig venter på at få hjælpen udbetalt.

Det gælder særligt for virksomheder, som har søgt om kompensation for faste omkostninger. Her har to tredjedel af ansøgerne stadig ikke set en krone fra hjælpepakken, mens det står bedre til for lønkompensationsordningen, hvor 90 pct. af virksomhederne har fået udbetalt støtte.

Det er dybt bekymrende, at mange virksomheder stadig venter på at få udbetalt støtten fra hjælpepakkerne. For mange virksomheder er det en kamp at få enderne til at mødes, og det er derfor helt afgørende, at hjælpen når ud til virksomhederne i tide – ellers risikerer de at måtte dreje nøglen om.

Pengene hænger simpelthen fast i bureaukrati. De ramte virksomheder kan derfor blot se til, mens regningerne bliver ved med at dumpe ind ad døren.

For at speede processen op, har Ledernes Hovedorganisation foreslået, at man eksempelvis kan straksudbetale støtten, ligesom man tidligere har gjort med kompensationen til selvstændige og lønkompensationsordningen.

Kontaktoplysninger

nip
Niklas Praefke
Cheføkonom
Telefon: 2428 2452
Mail: nip@lho.dk

mbp
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk