Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Frivillige skal performe på lige fod med andre ansatte

10. februar 2016

OPFØLGNING PÅ UGENS DILEMMA: En venlig tilrettevisning er den bedste måde at håndtere manglende performance – også når medarbejderen er frivillig. 

I sidste uges ledelsesdilemma stod afdelingslederen Mogens i et dilemma, fordi den frivilligt ansatte Kristine ikke levede op til hans forventninger. Kristine havde lovet ham guld og grønne skove ved ansættelsessamtalen, hvis blot hun fik chancen for at vise hendes kunnen. Mogens så ingen hindring i at hjælpe Kristine med at få den nødvendige erfaring på CV’et, når han til gengæld fik en så ivrig medarbejder med på holdet.

Men realiteten var en helt anden. Kristine levede ikke op til forventningerne, og Mogens blev i tvivl om, hvor meget man kan kræve af en frivillig medarbejder.

Ledelsesrådgiver hos Lederne, Henning Korsbæk Frandsen, er imidlertid ikke i tvivl om, hvilken løsning, han ville vælge.

Virksomheden kalkulerer med hendes bidrag. Hun skal derfor gøres opmærksom på, at hun skal forbedre sin arbejdsindsats.

Ledelsesrådgiver hos Lederne, Henning Korsbæk Frandsen

- Det er enhver leders pligt at vej- og retlede de ansatte. Alle fortjener en venlig, men kontant tilrette- og anvisning på, hvad der skal gøres for at rette op på situationen. Der er stillet en frivillig plads til rådighed, som Kristine i øjeblikket ikke udfylder. Virksomheden kalkulerer med hendes bidrag. Hun skal derfor gøres opmærksom på, at hun skal forbedre sin arbejdsindsats, hvis hun vil forblive i stillingen, siger Henning Korsbæk Frandsen.

Ledelsesrådgiveren anbefaler derfor løsning nummer to, fordi Mogens ved at påpege Kristines lyst til at kunne skrive sit ophold som frivillig i organisationen på sit CV, adresserer et af kernemotiverne for Kristines tilstedeværelse. På den måde bliver det klart for Kristine, hvad situationen drejer som om for hende.

Den samme forpligtelse overfor organisationen gælder, selvom man er frivillig.

Ledelsesrådgiver hos Lederne, Henning Korsbæk Frandsen

Henning Korsbæk Frandsen ville ikke opsige Kristine umiddelbart, som forslag et angiver. Og han ville heller aldrig love en medarbejder, som ikke performer, en stilling, som man ikke er sikker på, at han eller hun vil kunne opfylde.

LÆS OGSÅ: Vær ærlig med omtanke når du giver referencer

- Ved at gøre det klart for Kristine, at hun optager en plads, hvor der skal ydes en indsats, viser Mogens, at den samme forpligtelse overfor organisationen gælder, selvom man er frivillig, siger Henning Korsbæk Frandsen.

For Mogens som leder gælder altså også den helt samme forpligtelse, hvad enten medarbejderen er frivillig eller ej.