Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Skal du holde fri mellem jul og og nytår?

19. december 2016

De stille juledage er et godt tidspunkt at tage ferie og få sat ekstra ind på energikontoen. Måske har du også brug for at få gjort et indhug i feriedagene? Her kan du læse om dine rettigheder og muligheder for at holde ferie mellem jul og nytår.

Det er vigtigt at få ladet batterierne op med nogle fridage fra jobbet. Hvis juledagene er stille på din arbejdsplads, er det et godt tidspunkt at få afholdt noget af den ferie, som du måske ellers har svært ved at finde tid til at få brugt. Men kan du blive pålagt at holde ferie – eller at arbejde i helligdagene? Og hvad er egentlig de officielle helligdage omkring jul og nytår? Få svar på dette og mere her.

De officielle helligdage i julen
Det er kun den 25. og 26. december samt 1. januar, der er officielle helligdage. Selv om en del medarbejdere har fri juleaftens- og nytårsaftensdag den 24. og 31. december uden at blive trukket i løn og uden at afvikle ferie, er de to dage som udgangspunkt almindelige arbejdsdage. I år falder den 24. og 31. december dog på en lørdag.

Lukket mellem jul og nytår
Hvis din afdeling eller virksomhed holder kollektivt lukket mellem jul og nytår, skal arbejdsgiver, eller du som leder, have varslet, at alle medarbejdere skal holde ferie. Det skal ske med de almindelige varsler i ferieloven - tre måneder for hovedferie og en måned for øvrig ferie.

Hvis din arbejdsgiver har varslet ferien korrekt, har du og dine medarbejdere/kollegaer pligt til at holde ferie, også selvom det bliver for egen regning. Kollektiv lukning er nemlig det eneste tilfælde, hvor virksomheden kan varsle ferie, uden at du har feriepenge at holde ferie for. Er det tilfældet, er der under visse betingelser mulighed for dagpenge under kollektiv ferielukning mellem jul og nytår.

Ferie - skal/skal ikke?
Hvis du har optjent ret til 15 dages ferie eller mindre med løn, kan du blive pålagt at holde ferie mellem jul og nytår. Det gælder, uanset om du har optjent feriepenge i din nuværende ansættelse eller tidligere ansættelse(r). 

Hvis du derimod har optjent ret til mere end 15 dages betalt ferie, skal din arbejdsgiver - eller du som leder, sørge for, at der er reserveret nogle af feriedagene til tiden mellem jul og nytår. Hvis der ikke er blevet 'gemt' det antal feriedage, der svarer til antallet af feriedage under julelukningen, skal virksomheden udbetale løn under den kollektive lukning. 

Læs mere om ferielukning mellem jul og nytår

Husk...

Hvis den 24. og 31. december falder på en hverdag, og du har ret til at holde fri med løn for arbejdsgiver, skal det fremgå af din ansættelseskontrakt, personalehåndbog eller af den overenskomst, du er ansat under.

Læs om reglerne for ferie

Hovedferie i opsigelsesperioden

Din hovedferie på tre uger skal varsles med tre måneder. Hvis din opsigelsesperiode er på tre måneder eller kortere, kan din arbejdsgiver kun pålægge dig at holde hovedferien, hvis

  • du selv indvilliger i at holde hovedferien,
  • virksomheden tilsvarende forlænger din opsigelsesperiode med det antal feriedage, som du har til gode.

Beskyttelsen af hovedferien i en opsigelsesperiode på tre måneder eller kortere gælder også, selvom du allerede inden opsigelsen havde planlagt ferien. Du har derfor mulighed for at annullere din hovedferie, hvis opsigelsesperioden er på tre måneder eller kortere.

Du skal være opmærksom på, at du i din kontrakt kan have aftalt noget andet.

Hvis du ikke afholder din hovedferie
Hvis du ikke når at holde din hovedferie, inden du fratræder, skal din arbejdsgiver indbetale feriepengene enten til FerieKonto eller udstede dem på et feriekort. Dem kan du få udbetalt, når du holder ferien på et senere tidspunkt efter reglerne om ferie.

Læs mere om feriehindring og udbetaling

Øvrig ferie i opsigelsesperioden

Din øvrige ferie skal varsles med en måned. De øvrige feriedage kan i modsætning til hovedferien frit placeres i en opsigelsesperiode, så længe din arbejdsgiver har varslet ferien med en måned.

Hvis du er fritstillet i opsigelsesperioden

En fritstilling fungerer automatisk som et pålæg fra arbejdsgivers side om, at du skal holde din ferie under opsigelsesperioden i videst mulige omfang. Ved fritstilling behøver din arbejdsgiver altså ikke udtrykkeligt at varsle din ferie til afholdelse. Din opsigelsesperiode skal stadig kunne overholde de tidsmæssige varsler for hovedferie og øvrig ferie på henholdsvis tre og en måned. Du kan læse mere om varslerne ovenfor.

Har du eksempelvis hele hovedferien på tre uger samt øvrig ferie på to uger til gode, vil hele ferien være afholdt, hvis fritstillingsperioden er på mindst tre måneder og 15 arbejdsdage. Hvis du kun har øvrig ferie til gode, skal fritstillingsperioden være på mindst en måned og ti arbejdsdage, før ferien er afholdt.

Hvis du får nyt job i fritstillingsperioden

Hvis du får nyt job i fritstillingsperioden, er der nogle forhold omkring ferie, du skal være opmærksom på, hvis du har ferie med løn til gode hos din tidligere arbejdsgiver.

Din tidligere arbejdsgiver kan kun betragte din ferie for afholdt, hvis du reelt har haft en arbejdsfri periode på det tidspunkt, hvor ferien kan lægges. Den arbejdsfri periode skal som minimum svare til feriens længde. Du kan læse mere om varslerne for ferie ovenfor.

Kravet om arbejdsfri periode gælder dog ikke, hvis din arbejdsgiver ikke har adgang til at modregne din løn fra en ny arbejdsgiver. Det vil sige, at hvis du i fritstillingsperioden får et nyt job og dermed modtager dobbelt løn i en periode, kan din ferie betragtes som afholdt på baggrund af den dobbelte løn.

Kravet om arbejdsfri periode gælder ligeledes ikke, hvis din arbejdsgiver er insolvent eller ophørt, inden din opsigelsesperiode udløber.

Reglerne er komplekse, så er du i tvivl, eller har du spørgsmål til reglerne, anbefaler vi, at du kontakter os.

Send spørgsmål

Beregn din feriegodtgørelse

Du har optjent ret til betalt ferie, selvom du fratræder. Med vores beregner kan du se, hvor meget du har optjent i feriegodtgørelse.

Beregn din feriegodtgørelse