Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Flest unge mænd har ambitioner om at blive topchef

23. januar 2017

Hver femte ung dansker i alderen 18 til 30 år har ambitioner om en dag at blive leder. Men kun halvt så mange af de unge drømmer om at blive topchef. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne, som offentliggøres i dag. Den viser samtidig, at markant flere unge mænd end kvinder har topchefambitioner.

Ifølge undersøgelsen, som er baseret på svar fra 1.012 18-30-årige, har 19 procent af de adspurgte "helt sikkert" ambitioner om at blive leder på et tidspunkt. Men kun ni procent kan med sikkerhed sige, at de har ambitioner om at blive topchef, mens 41 procent svarer "ja, måske" til, at de en dag kan se sig selv sidde øverst i ledelseshierarkiet.

Som udgangspunkt er det rigtig fint med store ambitioner og høje mål

Ledelsesrådgiver hos Lederne Michael Uhrenholt

Sammenligner man svarene med en tilsvarende undersøgelse, som Lederne foretog i 2013, er der sket et lille fald i andelen af unge med topchefdrømme. I 2013 svarede henholdsvis 10 og 43 procent af de unge, at de "helt sikkert" eller "måske" havde ambitioner om at blive topchef.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Michael Uhrenholt er ikke overrasket over, at kun cirka hver tiende ung vil være topchef.

- Som udgangspunkt er det rigtig fint med store ambitioner og høje mål. Men der er meget stor forskel på dels at være leder med personaleansvar for et team på eksempelvis fem medarbejdere, dels at være topchef med overordnet personaleansvar og økonomisk ansvar for en hel virksomhed. Inden man siger ja til et topchefjob, skal man derfor gøre op med sig selv, om man er klar til at stå alene med mange store beslutninger, om man kan sætte sig ud over sin faglighed og agere på et mere overordnet plan samt om man er klar til at lægge det antal timer i jobbet, som er nødvendigt, pointerer Michael Uhrenholt.

FRA SAMME UNDERSØGELSE: Unge sætter kurs mod lederansvar

Når de unge, som ikke har topchefambitioner, skal pege på årsagen, kommer work-life-balance ind som nummer ét. 58 procent vurderer, at det er svært at få plads til både familie- og fritidsliv, når man er topchef, 49 procent peger på for lange arbejdsdage, mens 41 procent ikke har mod på hele tiden at skulle stå til rådighed for arbejdspladsen.

Kun fire procent unge kvinder vil være topchef

Væsentligt flere unge mænd end kvinder har ambitioner om at blive topchef. Mens 13 procent af de adspurgte mænd svarer "ja, helt sikkert" til, at de drømmer om at blive topchef, gælder det kun fire procent af kvinderne. Også flere mænd end kvinder vil "måske" være topchef: 47 procent af mændene mod 34 procent af kvinderne.Sammenlignet med undersøgelsen fra 2013 er der nogenlunde status quo i svarfordelingen blandt de unge mænd, mens der er sket et fald i andelen af kvinder med topchefambitioner. I 2013 svarede seks procent af kvinderne "helt sikkert", mens 37 procent dengang "måske" ville være topchef.

FRA SAMME UNDERSØGELSE: Fire ud af 10 ledere under 30 år er kvinder

- Det er bekymrende, at andelen af unge kvinder med topchefambitioner daler. Mens andelen af kvindelige ledere i Danmark generelt stiger svagt, har vi fortsat en stor udfordring med at få kvinder ind på øverste ledelsesniveau. Det betyder blandt andet, at de unge kvinder mangler rollemodeller af eget køn at spejle sig i. Samtidig viser undersøgelsen, at især mange unge kvinder neddrosler topchefambitionerne, fordi de vurderer, at det vil være svært at få plads til både familie- og fritidsliv, når man er topchef, og unge kvinder er i højere grad end mænd betænkelige ved at skulle stå til rådighed for arbejdspladsen hele tiden, siger Michael Uhrenholt.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.