Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Flere penge på uddannelseskontoen i danske virksomheder

16. juni 2015

Chancen for at komme af sted på efteruddannelse er god i 2. halvår af 2015 for både ledere og medarbejdere på de danske virksomheder. Ifølge en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne, som offentliggøres i dag, er der nemlig udsigt til mere efteruddannelse i næsten tre ud af ti virksomheder.

Undersøgelsen viser, at der blandt de 2.381 adspurgte ledere på private virksomheder er 29 procent, som kalkulerer med, at der i det næste halve år vil blive skruet op for efteruddannelse af medarbejderne, mens 65 procent forventninger et uændret niveau, og kun seks procent forventer et fald.

Deltagelse i lederuddannelse øger ledernes markedsværdi.

Thomas Christensen, uddannelseschef hos Lederne

Når det gælder efteruddannelse af ledere er tallene næsten identiske. Her forventer 26 procent af de adspurgte ledere stigende aktivitet, 66 procent svarer ”omtrent uændret”, mens otte procent kalkulerer med dalende kurver.

Ny lederuddannelse: Ledernes diplomuddannelse

Uddannelse sikrer konkurrencedygtighed
Forventningerne til efteruddannelse af både medarbejdere og ledere er på samme niveau som i Ledernes tilsvarende undersøgelse for et halvt år siden, og optimismen på området glæder uddannelseschef hos Lederne Thomas Christensen.

- Tendensen til enten status quo eller en pil opad er glædeligt, men også nødvendigt oven på en lang periode, hvor uddannelsesområdet er blevet noget forsømt i en lang række virksomheder. For at danske virksomheder kan bevare konkurrencedygtigheden på et globalt arbejdsmarked skal man sikre, at både ledere og medarbejdere løbende får vedligeholdt og udviklet deres kompetencer, understreger Thomas Christensen.

 LÆS OGSÅ: Erhvervslivets optimisme når nye højder

Uddannelse giver mere i løn
Ikke kun virksomhederne får udbytte af investeringen. Også på bankkontoen er efteruddannelse givtigt for lederne. Ifølge en undersøgelse fra Lederne baseret på svar fra 8.177 ledere har deltagelse i lederuddannelse en positiv effekt på størrelsen af den månedlige lønindbetaling. 22 procent af lederne vurderer, der kan trækkes en direkte linje mellem deltagelse i lederudviklingsaktiviteterne de seneste to år og lønudviklingen. Blandt unge ledere under 35 år er det 36 procent, som har kunnet bruge uddannelse til at få mere i løn.

- Deltagelse i lederuddannelse øger ledernes markedsværdi. Typisk sker der det, at lederne i kølvandet på lederudviklingsaktiviteter får nye ansvarsområder eller helt nyt jobindhold, og det medfører mere i løn. For andre sker der det, at de nye kompetencer bliver døråbner til et jobskifte og deraf følgende højere løn, siger Thomas Christensen.

 LÆS OGSÅ: Farvel til krisen

Ledernes konjunkturundersøgelse er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.

 

af lederne regner med at efteruddanne flere medarbejdere

Se hele undersøgelsen

Undervisningssituation