Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Flere ledere og medarbejdere kommer på efteruddannelse i år

02. januar 2017

Oversigter over kurser og efteruddannelser vil blive studeret flittigt rundt omkring på de danske virksomheder i den kommende tid. Ifølge en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne, som offentliggøres i dag, er der nemlig positive forventninger til omfanget af efteruddannelse af både ledere og medarbejdere i 1. halvår af 2017.

Undersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, viser, at 26 procent af de adspurgte ledere forventer, at der vil blive gjort stigende brug af efteruddannelse af ledere de næste seks måneder, mens 67 procent regner med et omtrent uændret niveau. Kun syv procent kalkulerer med, at færre ledere kommer af sted på efteruddannelse.

Forventningerne er næsten enslydende, når det gælder menige medarbejderes efteruddannelse i 1. halvår af 2017. Her regner 30 procent af virksomhederne med stigninger, 64 procent forventer omtrent uændret omfang, mens syv procent forventer at sende færre medarbejdere på skolebænken.

Der er et meget stort behov for, at de danske ledere og medarbejdere får udviklet og forfinet deres kompetencer

Uddannelseschef hos Lederne Thomas Christensen

Stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft
Selvom uddannelseschef hos Lederne Thomas Christensen gerne havde set, at endnu flere virksomheder ville skrue op for uddannelsesbudgettet frem for meldingen om status quo, glæder han sig over tendensen i tallene.

- Der er en stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Konjunkturundersøgelsen viser, at flere end hver femte virksomhed forventer at skulle rette søgelyset uden for Danmarks grænser i det kommende halve år, når ledige stillinger skal besættes, og det er i høj grad fordi, virksomhederne simpelthen ikke kan finde nye ledere og medarbejdere med de ønskede kvalifikationer og kompetencer i Danmark. Det understreger, at der er et meget stort behov for, at de danske ledere og medarbejdere får udviklet og forfinet deres kompetencer, siger uddannelseschefen.

FRA SAMME UNDERSØGELSE: Ledere forventer vækst i dansk erhvervsliv i 1. halvår af 2017 

Når det gælder de offentlige lederuddannelser, har der fra 2011 til 2015 været en nedgang år for år i antallet af kursister på AMU-lederkurserne, bl.a. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Men ifølge nye tal fra Undervisningsministeriet er udviklingen nu vendt. Fra 1. halvår af 2015 til 1. halvår af 2016 er der sket en stigning i deltagerantallet på 14 procent – fra 10.156 til 11.580 kursister. Tallene viser ifølge Thomas Christensen, at lederuddannelser nu igen bliver prioriteret højt på virksomhederne.

Konjunkturundersøgelsen fra Lederne er baseret på svar fra 1.151 ledere i den private sektor.

kompetencecenter