Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Faglig ledelse skal tilbage i fokus

24. oktober 2016

Tidens lederideal har skubbet den faglige leder i baggrunden, og man har sagt farvel til tidligere tiders værkfører, formand, inspektør og førstemand. I en ny artikel i Ledernes elektroniske tidsskrift Ledelse i Dag argumenterer lektor ved Syddansk Universitet, Søren Voxted, for nødvendigheden af at få den faglige ledelse tilbage i fokus.

- I bøger, artikler, til foredrag og på kurser har budskabet længe været, at moderne virksomheder har brug for professionelle ledere på alle niveauer, som har til opgave at fastlægge og implementere strategi, stå i spidsen for forandringer og motivere personalet i overensstemmelse med organisationens mål og værdier, skriver Søren Voxsted, der er lektor på Syddansk Universitet ved institut for Marketing og Management.

Ifølge ham ligger det i tidsånden, at selve den faglige ledelse uddelegeres til de ansatte. Han efterspørger, at man i fremtiden igen får et større fokus på faglig ledelse som en del af ledelsesopgaven. Den faglige ledelse er nemlig et afgørende bidrag til, at virksomheder kan indfri sine mål og levere resultater.

- Ud fra argumentet om, at strategiske forandringer og organisatoriske omstillinger i sidste ende kun er succesfulde, hvis de ansatte udviser en faglighed, der indfrier målene, så virker det forkert, at faglig ledelse ikke længere er et ansvarsområde for formelle ledere, skriver Søren Voxted.

LÆS OGSÅ: Nøglen til globalt lederskab er at lytte og aflæse

Han har derfor udarbejdet en liste med ti punkter, som tegner en profil af fremtidens faglige leder:

1. Faglig ledelse er omdrejningspunkt for lederrollen
Udvikling af virksomheder og opnåelse af mål og visioner forudsætter fagligt dygtige ansatte. Derfor bør den faglige ledelse være omdrejningspunktet for lederrollen.

2. Faglige ledere er fuldtidsledere
De faglige ledere bør have personaleansvar og (faglig) ledelse som fuldtidsbeskæftigelse. De skal kun undtagelsesvist være beskæftiget i driften.

3. Faglig ledelse har kerneopgaven i centrum
Omdrejningspunktet for den faglige ledelse er kerneopgaven i deres organisation. Lederen skal i samarbejde med de ansatte udforme og konkretisere, hvad der er kerneopgaven i netop deres enhed.

4. Faglig ledelse er at oversætte strategiske mål til faglige løsninger
Den faglige leder skal oversætte den øverste ledelses visioner og mål til operationelle handlinger i driftsorganisationen. Disse skal kommunikeres til de ansatte på en måde, hvor de er klar over, hvilke forventninger der stilles til deres faglighed.

5. Faglig ledelse er (også) forandringsledelse
Faglig ledelse er ikke kun instruktion og introduktion. Faglig ledelse hænger også tæt sammen med forandringsledelse. Forandringer mislykkes nemlig, hvis forandringsplanerne ikke udmøntes i de nødvendige faglige løsninger. 

6. Faglige ledere udøver strategisk personaleledelse
Faglig ledelse bør udøves af formelle ledere, fordi lederen skal kunne stille krav til de ansatte og have bemyndigelse til at udvælge, placere og belønne ansatte i overensstemmelse med deres indsats.

7. Faglig ledelse stiller anderledes krav til dokumentation og kvalitetsstyring
Der er brug for, at de faglige løsninger og resultater dokumenteres. Denne viden kan blandt andet bruges til at understøtte faglig udvikling og sikre den faglige kvalitet.

8. Faglig ledelse er ledelse tæt på de ansatte
Det er en afgørende forudsætning for faglig ledelse, at lederne er tæt på de ansatte i hverdagen. Lederne skal have tid og adgang til at udøve ledelse over for de ansatte.

9. Faglig ledelse er at uddelegere ansvar til de ansatte
I en ny variant af faglig ledelse bør man fortsat inddrage de ansatte i beslutninger og uddelegere opgaver og ansvar.

10. Den faglige leder er en del af lederorganisationen
Den faglige leder skal være en del af ledelsen og indgå i virksomhedens lederteam.