Mit Lederne

Nyheder

Få gode råd til at håndtere mobning og sexchikane

07. marts 2019

Som leder er der hjælp at hente til at forebygge og håndtere krænkende handlinger på din arbejdsplads, i en ny vejledning fra Arbejdstilsynet.

Seksuel chikane

Arbejdstilsynets vejledning knytter sig til en ny regel om krænkende handlinger, som trådte kraft den 15. november 2018. Krænkende handlinger er i dag en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, krænkelser kan forekomme på i arbejdet. Regelændringen indebærer, at Arbejdstilsynet fremover kan give påbud om manglende forebyggelse og/eller håndtering af enkeltstående krænkende handlinger.

Hjælp til forebyggelse og håndtering
Vejledningen er en revision af den tidligere vejledning om mobning og seksuel chikane fra 2002. Den nye vejledning beskriver, hvad der forstås ved krænkende handlinger, herunder mobning, seksuel chikane og enkeltstående krænkende handlinger. Vejledningen beskriver også, hvordan man som leder kan forebygge og håndtere konkrete hændelser, hvis de opstår.

Hvornår vil arbejdstilsynet reagere?
Arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen understreger, at Arbejdstilsynet kun kan afgive påbud om krænkende handlinger, hvis handlingerne udgør en risiko for det psykiske eller fysiske helbred. En eventuel sundhedsskadelig risiko afhænger af grovhed, varighed og hyppighed af de krænkende handlinger. Når det handler om enkeltstående krænkende handlinger er der tale om handlinger, som er potentielt traumatiserende, f.eks. grove handlinger af seksuel karakter. Det vil også være sådan, at Arbejdstilsynet i sådanne tilfælde kun kan udstede påbud, hvis nogle føler sig krænket, og hvis ledelsen har haft kendskab til hændelsen uden at handle på det.

Lars Andersen forventer ikke, at den nye regel kommer til at betyde de store ændringer omkring på danske arbejdspladser, hvor der generelt er høj moral og gode samarbejdsrelationer: 

- Det er vigtigt at understrege, at det ikke handler om, at virksomhederne fremover får et påbud i det øjeblik, der er en, der føler sig krænket. Arbejdstilsynet skal undersøge, om der er noget i virksomhedens forebyggelse, der ikke er godt nok, og så skal der være tale om handlinger, der kan skade de ansattes helbred, siger Lars Andersen og fortsætter:

- Det er værd at notere sig, at det fremgår af vejledningen, at almindelig udøvelse af ledelse, irettesættelse, kollegial feedback og lignende i arbejdsmiljølovens forstand ikke i sig selv kan opfattes som krænkende handlinger.

Træder i kraft 15. marts
Arbejdstilsynet har netop udsendt vejledningen om regelændringen. Vejledningen træder i kraft den 15.marts 2019

Du kan hente vejledningen her
Den nye vejledning omhandler alene krænkende handlinger, der foregår internt på arbejdspladsen. Krænkende handlinger udøvet af f.eks. kunder, klienter og patienter er ikke omfattet af vejledningen. Disse situationer er dækket af Arbejdstilsynets vejledning om vold.

Hent vejledningen om vold

Følg Ledernes kodeks for seksuel chikane