Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Engelsk er nok til at starte i job i Danmark

08. februar 2016

Det er en dårlig undskyldning, når flygtninges begrænsede danskkundskaber bruges som argument for ikke at tilbyde flygtninge job på det danske arbejdsmarked. På langt de fleste virksomheder er det nemlig tilstrækkeligt, hvis flygtningene kan begå sig på engelsk. Det fastslår formanden for Lederne Svend Askær på baggrund af en ny undersøgelse fra Lederne.

Ifølge undersøgelsen, som er gennemført i slutningen af januar i år og baseret på svar fra 1.870 ledere på private danske virksomheder, mener flere end syv ud af ti ledere, 72 procent, at det i forhold til sprogkundskaber er tilstrækkeligt at kunne tale engelsk, hvis man som flygtning skal kunne starte i job på virksomheden. 27 procent af lederne svarer ubetinget "ja" til, at det er nok at kunne begå sig på engelsk, mens 45 procent svarer "ja" med den tilføjelse, at flygtningen sideløbende skal lære dansk. For 27 procent af lederne er det en forudsætning, at flygtningen kan tale dansk.

Den bedste vej til integration i det danske samfund for de flygtninge, der har fået opholdstilladelse, sker ved at komme i job på de danske virksomheder.

Formand for Lederne Svend Askær

Størst velvilje til at ansætte flygtninge, som kan tale engelsk, er der blandt lederne på de største virksomheder. Men selv blandt lederne på de helt små virksomheder med under ti medarbejdere anfører to ud af tre, 63 procent, at engelskkundskaber er tilstrækkeligt for at kunne arbejde i den pågældende virksomhed.

LÆS OGSÅ: Ledelsesopgave at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet

- Vi skal have luget ud i de mange dårlige undskyldninger for ikke at tage ansvar i den aktuelle flygtningesituation. Den bedste vej til integration i det danske samfund for de flygtninge, der har fået opholdstilladelse, sker ved at komme i job på de danske virksomheder, og vi må stoppe med at betragte evnen til at beherske vores modersmål som en brugbar bremseklods for at indsluse flygtningene på arbejdsmarkedet, siger Svend Askær.

Mange kan i større eller mindre grad tale engelsk, og undersøgelsen dokumenterer, at engelsk på de fleste virksomheder er nok til at kunne begå sig.

Formand for Lederne Svend Askær

Han fortsætter:

- For mange flygtninge, der kommer til Danmark, er det danske sprog en vanskelig udfordring, som det tager tid at lære at beherske. Til gengæld kan mange i større eller mindre grad tale engelsk, og undersøgelsen dokumenterer, at engelsk på de fleste virksomheder er nok til at kunne begå sig – og så vil danskkundskaberne i øvrigt givetvis hurtigt blive forbedret, når først flygtningene har en dagligdag på en virksomhed omgivet af især danskere, understreger Ledernes formand.

Svend Askær opfordrer til, at flygtninge, som kommer til Danmark, hurtigt skal screenes for evnerne til at kommunikere på engelsk frem for at have et system, hvor flygtninge først skal lære dansk, før den virksomhedsrettede indsats bliver iværksat.

12 procent af de adspurgte ledere har ifølge den nye undersøgelse taget initiativ til at beskæftige flygtninge i forbindelse med aktuelle flygtningesituation. Mest udbredt er at ansætte flygtninge i virksomhedspraktik. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.

Den offentliggøres senere i sin helhed.

Se undersøgelsen

mener, at det er en del af den generelle ledelsesopgave for ledere i Danmark at medvirke til, at flygtninge integreres på arbejdsmarkedet.

Se hele undersøgelsen