Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Efteruddannelse er et fælles ansvar

22. juni 2015

Initiativet bliver taget af ledere og medarbejdere i fællesskab, når medarbejderne på de danske virksomheder kommer af sted på efteruddannelse. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne baseret på svar fra 2.088 ledere og 1.509 medarbejdere.

61 procent af de adspurgte ledere angiver i undersøgelsen, at initiativet til medarbejdernes efteruddannelse typisk bliver taget af medarbejdere og leder i fællesskab. Også når man spørger medarbejderne, er dén svarmulighed topscorer. 46 procent af medarbejderne oplyser, at efteruddannelsen sættes i værk på fælles foranledning, mens 38 procent af medarbejderne oplever, at de selv tager initiativet.

Lederne har en afgørende betydning i valget af den rette, relevante uddannelse for medarbejderne og ikke mindst med at sikre, at de nyerhvervede kompetencer efterfølgende bliver udnyttet.

Thomas Christensen, uddannelseschef hos Lederne

- Undersøgelsen understreger, at det er et fælles ansvar at efteruddanne og opkvalificere medarbejderne. For medarbejderen drejer det sig om at finde motivationen for efteruddannelse i et krydsfelt mellem personlige ønsker til udvikling og et mål om at fastholde og udvikle sit job og sin funktion. For lederen gælder det om at sikre, at der er sammenhæng mellem efteruddannelsen og virksomhedens strategi, og at den nye viden, medarbejderen har med hjem, bliver anvendt, så snart uddannelsen er afsluttet, forklarer uddannelseschef hos Lederne Thomas Christensen.

LÆS OGSÅ: Flere penge på uddannelseskontoen i danske virksomheder

Når lederne aktivt skal gå ind i arbejdet med at sikre, medarbejderne kommer af sted på relevant efteruddannelse, handler det ifølge Thomas Christensen også om det faktum, at langt fra alle medarbejdere er lige motiverede for at sætte sig på skolebænken.

Skepsis omkring efteruddannelse
- På mange arbejdspladser oplever man, at der især blandt de lavest uddannede er en stor grad af skepsis omkring efteruddannelse. Her har lederne en afgørende betydning i valget af den rette, relevante uddannelse for medarbejderne og ikke mindst med at sikre, at de nyerhvervede kompetencer efterfølgende bliver udnyttet, siger Ledernes uddannelseschef.

Ifølge undersøgelsen betegner næsten halvdelen af de adspurgte medarbejdere, 44 procent, sig selv som uinteresserede eller kun i nogen grad motiverede for at deltage i efteruddannelse.

LÆS OGSÅ: Pil op til samarbejde mellem ledere og medarbejdere

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov og offentliggøres i sin helhed senere på måneden.