Mit Lederne

Nyheder

Du kan have penge til gode hos SKAT

18. februar 2019

På baggrund af et par borgerhenvendelser omkring skattenedslag for seniorer, hvor borgere er blevet behandlet åbenlyst urimeligt, åbner skatteministeren og beskæftigelsesministeren nu for, at personer, der ikke nåede at klage over forkerte oplysninger, får en ny chance.

Du har nu mulighed for at få genoptaget sagen omkring skattenedslag for seniorer, hvis du kan dokumentere, at der var fejl i den beskæftigelsesgrad, som ATP tidligere havde opgjort.

Du skal dog selv kunne dokumentere, at din beskæftigelsesgrad var forkert for eksempel med lønsedler, ansættelseskontrakter, arbejdsgiverudtalelser og lignende.

For at få skattenedslag:

  • Skal du være født mellem 1946-1952
  • Skal du have arbejdet et vist antal timer før du fyldte 65 år (din beskæftigelsesgrad)
  • Skal din indkomst opfylde særlige krav.

Ordningen om skattenedslag for seniorer kunne i perioden 2010–2016 give en samlet skatterabat på op til 108.500 kroner (2016-niveau) for personer, som er født i perioden 1946 til 1952. Skattenedslaget blev udbetalt ved årsopgørelserne for de to år, hvor vedkommende fyldte henholdsvis 64 og 65 år. For dem, der blev 65 år i 2017, og som var sidste årgang, skulle pengene udbetales i 2018.

Omkring 12.000 personer i hver årgang har benyttet sig af ordningen. Retten til skattenedslag var for lønmodtagere blandt andet afhængig af fuldtidsbeskæftigelse baseret på arbejdsgiverens indberetning af ATP-bidrag. Det var herudover en betingelse, at lønmodtageren havde en årsindkomst på mellem cirka 189.000 kr. og 569.000 kr.

Du skal kontakte Skattenedslag for seniorer inden 31. marts 2019, hvis du mener at have fået afslag på skattenedslag for seniorer på et forkert grundlag. Efter den dato har du ikke mulighed for at få beregnet din beskæftigelse igen.

Læs mere og få beregnet din beskæftigelsesgrad igen her