Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Dør åben til nyt job for ledere på alle uddannelsesniveauer

14. september 2015

Ambitionerne om at komme videre i karrieren hænger i stadig mindre grad sammen med det uddannelsesniveau, lederen har. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne om lederes jobskifte baseret på svar fra 3.783 ledere.

Blandt alle de adspurgte ledere er 14 procent p.t. aktivt jobsøgende, mens 46 procent overvejer at skifte job. Og når man kigger på uddannelsesbaggrunden blandt lederne med jobskifteplaner eller -overvejelser, er der kun marginale forskelle på ønsket om at komme videre i joblivet og ledernes højest gennemførte uddannelse.

Ikke overraskende er det lederne med flest år på skolebænken, som topper listen. Blandt ledere med henholdsvis en lang og en mellemlang videregående uddannelse er det 62 og 63 procent, som er enten aktivt jobsøgende eller overvejer et jobhop. Men andelen er anno 2015 næsten lige så høj blandt ledere med en kort, videregående uddannelse, 61 procent, og en erhvervsuddannelse, 55 procent.

Mest overraskende er det, at forskellene mellem uddannelseslagene bliver mindre og mindre, og at det nu eksempelvis er over halvdelen af lederne med en erhvervsuddannelse, som har jobskifteplaner

Thomas Christensen, uddannelseschef hos Lederne

I Ledernes tilsvarende undersøgelser fra 2012, 2013 og 2014 har der været en markant større forskel. I 2012 var det kun 32 procent af lederne med en erhvervsuddannelse, som havde konkrete planer eller overvejelser om at skifte job, mens 49 procent af de højest uddannede svarede det samme.

Nye jobmuligheder i erhvervslivet

- Vi har gennem mange år set en klar tendens til, at jo længere tid lederne har brugt på at uddanne sig, desto højere er deres ambitionsniveau og jobmobilitet. Det er der som sådan ikke ændret på, og det er fortsat meget høje tal, når flere end seks ud af ti ledere med en lang eller mellemlang uddannelse i undersøgelsen angiver, at de er aktivt jobsøgende eller overvejer at skifte job. Mere overraskende er det, at forskellene mellem uddannelseslagene bliver mindre og mindre, og at det nu eksempelvis er over halvdelen af lederne med en erhvervsuddannelse, som har jobskifteplaner, siger Thomas Christensen, uddannelseschef hos Lederne.

LÆS OGSÅ: Ledere siger nej tak til sektorskift

Thomas Christensen vurderer, at når tallene på tværs af uddannelsesniveauerne er så høje, vidner det om, at der er efterspørgsel på ledere på alle niveauer samt fin vækst i mange virksomheder. De positive vinde, der blæser i erhvervslivet, giver lederne blod på tanden i forhold til at komme videre i karrieren, og samtidig styrker det fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og væksten i nye jobmuligheder, som ikke eksisterede for få år siden.

Jobskifteundersøgelsen, der er lavet i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, er netop blevet offentliggjort.

Ny undersøgelse