Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Den skandinaviske ledelsesstil lever i bedste velgående

03. juli 2017

Flere end otte ud af ti ledere i Skandinavien mener, at en kort afstand mellem ledere og medarbejdere i høj grad præger ledelsen i deres organisation. Det viser en ny nordisk undersøgelse, der slår fast, at den skandinaviske ledelsesstil stadig lever i bedste velgående.

Lederne har sammen med søsterorganisationerne i Norge og Sverige undersøgt, hvad der i 2017 kendetegner den måde, der ledes på i Skandinavien. 1.559 danske, norske og svenske ledere er i den nye undersøgelse blevet bedt om at pege på de ledelsesmæssige egenskaber, der præger deres organisationer.

LÆS OGSÅ: Ledere skal bruge mere tid på at forstå problemerne

86 procent af de danske ledere, 84 procent af de svenske ledere og 82 procent af de norske ledere svarer i undersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med Ipsos Public Affairs, at deres organisation i ”høj” eller ”meget høj grad” er kendetegnet ved, at der er kort afstand mellem ledere og medarbejdere. Den korte afstand er blot ét af de kendetegn, der går igen på tværs i de nordiske lande. Lederne i alle tre lande hæfter sig også ved, at den dialogbaserede ledelsesstil, hvor medarbejderne bliver involveret og opmuntres til at tage selvstændige initiativer, er særdeles udbredt. 

- I de nordiske organisationer er strukturen ofte flad, og der hersker en relativ uformel omgangstone. Ansatte i de nordiske lande motiveres i høj grad ved, at der bliver vist tillid til dem, og at de bliver involveret i beslutningsprocesserne. De reagerer ofte negativt, hvis de møder en mere autoritær ledelsesstil, hvor ordrene bare udstikkes, og der ikke må stilles spørgsmål, siger ledelsesrådgiver hos Lederne Helle Bruun Madsen. 

Som leder må man altid tilpasse sin ledelsesstil efter hver enkel medarbejdertype og finde ud af, hvordan de motiveres til at performe bedst muligt

Ledelsesrådgiver hos Lederne Helle Bruun Madsen

Skandinavisk ledelse er også KPI’er
Undersøgelsen viser også, at organisationerne i de skandinaviske lande i høj grad er styret af fastsatte mål.  75 procent af de danske ledere, 76 procent af de norske ledere og 80 procent af de svenske ledere angiver, at deres arbejdsplads i ”høj” eller ”meget høj” grad er kendetegnet ved at være mål- og evalueringsstyret.

- Skandinavisk ledelse handler ikke om, at man lægger lederskabet fra sig og overlader alt til medarbejderne. Tværtimod kræver det meget af ledere at lede medarbejdere, der selv skal tage et stort ansvar. Lederen har ansvaret for at sikre, at der er de rigtige kompetencer hos medarbejderne, så de kan løse opgaverne i den ønskede kvalitet. Samtidig skal lederne sparre med medarbejderne, være til stede og ikke mindst sætte en tydelig retning. At sætte en retning indebærer også at fastsætte specifikke mål og løbende evaluere indsatsen, understreger Helle Bruun Madsen.

LÆS OGSÅ: Ledere skal stille spørgsmål til deres spejlbillede

Hun påpeger, at de skandinaviske ledere kan blive udfordret, hvis de pludselig skal lede medarbejdere, der kommer fra en anden arbejdskultur.

- Hvis man som skandinavisk leder skal lede medarbejdere fra andre lande, er det en god idé at sætte sig ind i, hvilke ledelsesstile der er fremherskende i de pågældende lande. Det er ikke alle, der er vant til - eller foretrækker - den store grad af frihed under ansvar, som vi har på de nordiske arbejdspladser. Som leder må man altid tilpasse sin ledelsesstil efter hver enkel medarbejdertype og finde ud af, hvordan de motiveres til at performe bedst muligt, fastslår Helle Bruun Madsen.