Mit Lederne

Nyheder

Danske lønmodtagere: Vi tør ikke at rejse ud

05. oktober 2018

Nyt dagpengekrav betyder, at næsten 8 ud af 10 danskere vil afholde sig fra at søge viden og inspiration i udlandet. Det viser en helt ny undersøgelse blandt medlemmer i seks af landets a-kasser.

Det skriver Danske a-kasser i en pressemeddelelse. Danske a-kasser er paraplyorganisation for landets a-kasser, herunder Ledernes a-kasse.

 

Regeringen og Dansk Folkeparti vil gøre det sværere at få dagpenge, hvis man har opholdt sig i udlandet. Forslaget om at indføre et såkaldt opholdskrav er netop fremsat og skal nu behandles i Folketinget. Bliver det vedtaget, betyder det, at man mister retten til dagpenge, hvis man har opholdt sig uden for EØS-området i mere end 12 måneder de seneste otte år.

Danske A-kasser har hele vejen igennem fortalt politikerne, at opholdskravet vil ramme skævt. De nye tal bekræfter dette og bør få politikerne til at tænke sig grundigt om og droppe opholdskravet. Danmark bliver ikke rigere af, at vi svækker vores egne muligheder for at rejse ud i verden – tværtimod. Det vil føre til mindre internationalt udsyn, tabt viden og dårligere konkurrenceevne.

Formand i Danske A-kasser, Torben Poulsen

Landets a-kasser, herunder Ledernes a-kasse, er dybt imod opholdskravet, som med tilbagevirkende kraft vil fratage en masse danskere en forsikring, de har betalt til i årevis. Kravet har også den uheldige konsekvens, at langt færre danskere fremover vil søge viden og erfaring i lande uden for EØS – f.eks. USA, Kina og Australien.

Det bekræfter en ny undersøgelse foretaget blandt medlemmer i Magistrenes A-kasse, CA A-kasse, 3F’s A-kasse, Socialpædagogernes A-kasse, Din Sundhedsfaglige A-kasse og Lærernes A-kasse. De seks a-kasser dækker lidt over hver fjerde dagpengeforsikrede dansker og repræsenterer en bred medlemsskare fra ufaglærte og faglærte personer til personer med mellemlange og lange videregående uddannelser.

Et simpelt gennemsnit af a-kassernes besvarelser viser, at 78 procent - næsten 8 ud af 10 medlemmer – siger, at de i høj eller nogen grad vil undlade at rejse uden for EØS-området, hvis det nye opholdskrav bliver til lov. Samtidig siger flere af de medlemmer, der allerede arbejder i udlandet, at de vil overveje, om de overhovedet vil vende hjem til Danmark, nu hvor deres sikkerhedsnet er væk.

- Danske A-kasser har hele vejen igennem fortalt politikerne, at opholdskravet vil ramme skævt. De nye tal bekræfter dette og bør få politikerne til at tænke sig grundigt om og droppe opholdskravet. Danmark bliver ikke rigere af, at vi svækker vores egne muligheder for at rejse ud i verden – tværtimod. Det vil føre til mindre internationalt udsyn, tabt viden og dårligere konkurrenceevne, siger formand i Danske A-kasser, Torben Poulsen.

I undersøgelsen skriver medlemmer bl.a.:

- Jeg står faktisk med den unikke mulighed at kunne tage til Peru og få et langt vigtigere arbejde, end jeg ville kunne få herhjemme. Men dette er taget til genovervejelse pga. det nye mulige krav. Dette job ville ellers give mig en unik erfaring og være en kæmpe kompetenceudvikling, siger et medlem i Magistrenes A-kasse.

 - Min mand og jeg har været udrejst til Australien i 2 år, hvor vi har arbejdet og lært en masse, som vi i dag bidrager med på det danske arbejdsmarked. Dette er vi jo netop afhængige af i et lille land som Danmark. Hvis ikke dette kan understøttes i et dagpengesystem, så har jeg svært ved at se berettigelsen for et dagpengesystem. Hvorfor skal man straffes for at arbejde og få international erfaring, det er jo netop det DK har brug for, siger en anden deltager i undersøgelsen.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

 

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Direkte: 3283 3456
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk