Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Mit Lederne

Nyheder

Dagpenge: Fleksibel genoptjening er et stort fremskridt

19. oktober 2015

Ledernes formand Svend Askær glæder sig over, at der med Dagpengekommissionens anbefalinger er banet vej for hurtigere og mere fleksibel genoptjening af dagpengeretten.

Ifølge kommissionen anbefalinger kan ledige fremover forlænge dagpengeperioden fra to til tre år ved at tage midlertidige job undervejs. Samtidig lægges der op til at gøre optjeningen mere fleksibel ved, at én dags arbejde giver ret til to dages dagpenge. Fleksibiliteten bliver en fordel for både ledige og arbejdsgivere, påpeger Ledernes formand:

- Den fleksible og hurtigere genoptjening af dagpengeretten, som kommissionen anbefaler, er virkelig positivt. Det vil gøre det langt mere attraktivt for ledige at tage kortere sæsonprægede vikariater. De korte ansættelser kan være vejen til et fast job, og man bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Samtidig bliver det en fordel for ledere i det private erhvervsliv, der vil opleve, at det bliver lettere at ansætte kvalificeret arbejdskraft i kortere ansættelser, siger Svend Askær.

Til gengæld ser Svend Askær mere bekymret på forslaget om at indføre to karensdage i hvert kvartal:

- Indførslen af karensdage i form af to dage uden dagpenge i hvert kvartal er den helt forkerte vej at gå. Det betyder dybest set, at dagpengesatsen udhules, og det er et problem særligt i forhold til højtuddannede. Incitamentet for ledere og andre højtuddannede til at bakke op om arbejdsløshedsforsikringen svinder, når ydelsen sættes yderligere ned, siger Svend Askær, der minder om, at dagpengesystemet kun fungerer så længe parterne bakker op om forsikringsordningen.

Overordnet set ser dagpengesystemet stadig ud til at være et bureaukratisk tungt system at administrere, men anbefalingen om at ændre opgørelsen fra uge- til månedsbasis er et fremskridt:

- Det bliver en administrativ lettelse for a-kasserne, hvis dagpengene fremover skal opgøres på månedsbasis frem for ugebasis, siger Svend Askær.

Fortæl mig mere

insurance for family