Mit Lederne

Nyheder

Brug for mere fleksibelt uddannelsessystem

19. marts 2018

Der er brug for et mere fleksibelt uddannelsessystem, hvor man kan stemple ind og ud af uddannelse i købet af sit arbejdsliv. Det fastslår uddannelseschef hos Lederne Thomas Christensen i en kommentar til de anbefalinger, som regeringens særlige udvalg om bedre universitetsuddannelser fremlagde i sidste uge.

- Udviklingen på arbejdsmarkedet kalder på livslang læring, og vi har brug for et uddannelsessystem, der understøtter det, skriver Thomas Christensen i et debatindlæg, der blandt andet er blevet offentliggjort på lederne.dk.

Den videregående uddannelse, vi tager som unge, er ikke nødvendigvis den, vi skal leve af hele livet

Uddannelseschef hos Lederne, Thomas Christensen

- Udvalget slår ganske rigtigt fast, at der er behov for et mere klart samspil mellem uddannelse og arbejdsmarked. Lederne mener, at det i fremtiden skal være lettere at gå ind og ud af uddannelsessystemet i løbet af sit arbejdsliv, og udvalgets forslag om udvidelse af retskravet er et vigtigt skridt i den retning. Det er forslaget om udvidelse af erhvervskandidatordningen også – om end det gerne må ske hurtigere end som foreslået efter 2023, hvor ordningen skal evalueres, pointerer uddannelseschefen.

Den videregående uddannelse, vi tager som unge, er ikke nødvendigvis den, vi skal leve af hele livet. Derfor er udvalgets forslag om ét-årige overbygningsuddannelser ifølge Thomas Christensen også en god ide – særligt som fleksibelt tilbud til bachelorer, der måske har været på arbejdsmarkedet i nogle år og har fået brug for mere uddannelse.

LÆS HELE DEBATINDLÆGGET: Stigende behov for livslang læring

Udvalget lægger op til at rense ud i antallet af uddannelser på universiteterne. En forenkling særligt i antallet af bachelorindgange og en øget overskuelighed vil være til gavn for studerende og uddannelsesinstitutioner, mener Thomas Christensen – men vil også vil gavne erhvervslivet, når der skal rekrutteres.

- Det er i den forbindelse vigtigt, at man holder fast i, at ansvaret for at reducere antallet af bachelorindgange er ledelsesmæssigt forankret på universiteterne, hvor udvalget også peger på en styrkelse af den énstrengede ledelse, så der er en tydelig forankring af ansvar for både indhold og kvalitet hos universitetsledelsen, understreger Thomas Christensen.