Mit Lederne

Nyheder

Bedre arbejdsvilkår for alle kan få flere kvinder til tops

30. oktober 2017

Kvoter og fleksible arbejdsvilkår er de mest almindelige greb til at få flere kvinder ind i topstillinger. Men i stedet for særvilkår for kvinder, skal ledere forbedre arbejdsvilkårene for alle i toppen. Sådan lyder det fra økonom ved Chicago University, Marianne Bertrand, i en ny artikel i Ledernes digitale tidsskrift Ledelse i Dag.

Kvinder er i både USA og Europa lige så underrepræsenteret i de højst betalte jobs som for tre årtier siden, og de få, der endelig når til tops, tjener mindre end mænd i samme stillinger.

- Selvom kvinder haler kraftigt ind på mænd på uddannelse, arbejdsmarkedet og løn, så vokser løngabet faktisk i dag i takt med, at de bevæger sig opad. Det bliver simpelthen sværere og sværere for kvinder, jo højere op i organisationerne de kommer, siger Marianne Bertrand.

Vi kan se, at behovet for fleksibilitet altså i høj grad er det, der gør det svært for kvinder at indtage de øverste stillinger

Økonom ved Chicago University Marianne Bertand

Sidste år satte hun sig derfor for at samle al nyere forskning på området for at finde en forklaring. Hun fortæller, at forskningen generelt koncentrerer sig om tre typer af forklaringer.

Den første forklaring er, at kvinder er mindre risikovillige end mænd, og derfor går uden om jobs i de mere konkurrenceprægede miljøer. Den anden og mest afgørende forklaring hænger sammen med, at kvinder fortsat er de primære omsorgspersoner i de fleste hjem, når der er kommet børn til.

- Vi ved, at de øverste jobs har en meget ringe grad af fleksibilitet. Samtidig ved vi også, at kvinder er dem, der er langt mest bundet op på børnepasning i hjemme og derfor efterspørger mere fleksibilitet. Og af samme grund kan vi se, at behovet for fleksibilitet altså i høj grad er det, der gør det svært for kvinder at indtage de øverste stillinger, siger Marianne Bertrand.

LÆS OGSÅ: Mandlige ledere holder kun kort barsel

Dem tredje forklaring er, ifølge Marianne Bertrand, at der stadig bliver set ned på de ambitiøse karrierekvinder.

- Selvom vi ved, at nogle af de mest gammeldags og konservative sociale kønsnormer har ændret sig, så er der altså stadig normer, der betyder, at kvinder nedtoner deres ambitioner på grund af omgivelsernes holdninger og forventninger, siger hun.

Drop særreglerne for kvinder
Når man kigger på, hvad forskningen konkluderer om løsningsforslag og metoder til at bryde det såkaldte glasloft, er især tre tiltag i dag udbredte på politisk niveau og på organisationsniveau: Kvoter, øget fleksibilitet og øremærket barsel for mænd.

De første to løsninger, er Marianne Bertrand ikke begejstret for. Men tiltag, der forsøger at stille mænd og kvinder lige frem for at give kvinder særstatus, peger i den rigtige retning. Hvis man ønsker at se flere kvinder i toppen af hierarkierne, bør man derfor droppe særreglerne og i stedet indføre kønsneutrale ordninger og generelt forbedre betingelserne for alle i toppen af organisationerne.

LÆS OGSÅ: Familieliv blokerer for flere kvinder i ledelse

- Hvis ledere og virksomheder ikke af sig selv kommer til at gøre det her, tror jeg, at de med tiden vil blive tvunget til det. En dag vil talentmassen til topstillinger fra de videregående uddannelser nemlig være så domineret af kvinder, at man slet ikke vil kunne tiltrække de rigtige talenter, hvis ikke man gør vilkårene i toppen attraktive, mener Marianne Bertrand.