Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Både direktiver og dialog vinder frem på ledelsesgangen

02. marts 2015

Både regler og direktiver, men også dialog og samarbejde er på fremmarch som ledelsesformer i det private danske erhvervsliv. Det viser en ny og endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Institut for Økonomi på Aarhus Universitet og Lederne, baseret på svar fra 3.737 ledere.

I undersøgelsen ”God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer”, der er lavet i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, foretages blandt andet en række sammenligninger mellem, hvad der ledelsesmæssigt er sket af udvikling fra 2006 til 2014. Der er en klar tendens til, at andelen af private virksomheder, hvor ledelsen i høj eller meget høj grad udøver ledelse gennem regler, direktiver og ordrer, er vokset siden 2006. Andelen, der i stor stil benytter ledelsesformerne regler og direktiver, er steget fra 21,8 til 27,2 procent, og ledelse udøvet gennem ordrer er steget fra 19 til 23,4 procent. 


Som moderne leder skal man kunne forandre sin stil efter skiftende krav og skiftende konjunkturer. Derfor er det vigtigt, at lederne er forandringsvillige og sørger for hele tiden at udvikle kompetencerne, så de ikke er låst fast på kun at kunne lede på én måde.

Niels Henriksen

Men samtidig er andelen af ledere, som leder via dialog og samarbejde, steget fra 34,9 til 41,2 procent, hvilket fører til den konklusion, at ledelsesformen overordnet set er enten blevet mere udpræget regel- og direktivbaseret eller mere udpræget dialogbaseret. Ifølge professorerne Valdemar Smith og Tor Eriksson fra Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet er det et udtryk for, at virksomhederne nu i højere grad end tidligere bekender sig til en bestemt form for ledelsesstil. 

- Før finanskrisen, hvor alle kurver pegede opad, var det måske ikke helt så nødvendigt for den enkelte virksomhed at være eksplicit om den ledelsesstil, der passede til virksomheden. Men det voldsomme økonomiske omslag, som dansk økonomi blev udsat for og stadigvæk ikke er kommet helt ud af, har også haft konsekvenser på ledelsesgangen. Virksomhedernes ledelse og organisation er ligesom produktionsprocesserne givetvis blevet trimmet yderligere, hvilket indebærer mere eksplicitte valg om den ledelsesstil, virksomheden anser for at være mest værdiskabende, siger Valdemar Smith og Tor Eriksson. 

Rådgivningschef hos Lederne Niels Henriksen understreger, at det kan være en stor udfordring for den enkelte leder at skulle ændre ledelsesform. 

- Som moderne leder skal man kunne forandre sin stil efter skiftende krav og skiftende konjunkturer. Derfor er det vigtigt, at lederne er forandringsvillige og sørger for hele tiden at udvikle kompetencerne, så de ikke er låst fast på kun at kunne lede på én måde. Men samtidig skal lederne holde fast i de grundlæggende værdier, de har som mennesker og ledere, og hvis de bliver mødt med krav om at udøve ledelse på en måde, hvor de skal gøre vold på sig selv, bør de begynde at se sig om efter et nyt lederjob, siger Niels Henriksen. 

Se hele undersøgelsen

af lederne, som deltog i undersøgelsen, leder gennem dialog og samarbejde.

Se hele undersøgelsen

Niels Henriksen rådgivningschefRådgivningschef Niels Henriksen
Født 1964

Niels Henriksen er chef for rådgiverteamet i Ledernes enhed for sparring af ledere. Han er ansvarlig for proces, kvalitet og udvikling af ledelsesrådgivningen.

Niels har mange års erfaring fra offentlige og private virksomheder, som chef, projektleder og rådgiver.

Han er uddannet cand.scient.pol og Master i Public Administration. Han har løbende efteruddannet sig inden for blandt andet ledelse, kommunikation, rådgivning og sparring.