Mærkesag

Bæredygtig ledelse er nøglen til fremtiden

Valgplakat

Udfordring

Danmark har sat ambitiøse klimamål og har også forpligtet sig til at levere på FN’s 17 verdensmål. Skal vi lykkes med det, kræver det bæredygtig ledelse - for det er ledere, der kan omsætte de nationale og internationale mål til lokal og konkret handling i virksomhederne, hvad enten det handler om stress, trivsel, ligestilling, diversitet eller klima. Ledere vil møde krav fra lovgivning i form af nye bæredygtige rapporteringskrav fra EU, der også vil smitte af på mindre virksomheder der er leverandører til de større virksomheder der er omfattede. Men ledere vil i det hele taget opleve, at de vil blive vurderet på andre parametre end det rent økonomiske. Også hvordan ledere bidrager til virksomhedernes sociale og miljømæssige bundlinjer, vil komme i fokus.

Ledere efterspørger i dag viden og kompetencer ift. bæredygtighed. Fx viser en undersøgelse blandt Ledernes medlemmer, at godt halvdelen savner kompetencer indenfor grøn omstilling. Det er en barriere, der kan forsinke den grønne og bæredygtige omstilling og i værste fald medføre tab af arbejdspladser og tabt konkurrenceevne.

Lederne foreslår:

Danske ledere skal fremtidssikres ved at blive blandt de grønneste, mest socialt ansvarlige og økonomisk stærkeste i verden. Det skal ske ved:

  • Adgang til uddannelse i bæredygtig ledelse for alle ledere, hvad enten det handler om klima, trivsel, diversitet eller ligestilling. Det skal være billigt – og tilgængeligt. Gerne samlet i et forløb, hvor man har adgang til forskellige temaer under ”bæredygtig ledelse”. Uddannelsesforløbene skal være anerkendte og kvalitetssikrede.
  • Rapportering der skaber værdi. Der er en bred erkendelse af, at bæredygtige måltal såsom ESG er kommet for at blive. Lederne vil arbejde politisk på at sikre, at rapporteringen bliver så enkel og værdiskabende for den enkelte leder, og kan udgøre det bedst mulige grundlag for udøvelsen af bæredygtig ledelse, og dermed beriger lederens handlemuligheder.
  • ESG-aflønning af danske ledere vil i stigende grad blive en norm i dansk erhvervsliv, og kan få stor betydning for erhvervslivet og ikke mindst for den bæredygtige udvikling, da der er evidens for, at ESG-aflønning skaber bæredygtige forandringer. Lederne vil arbejde på at sikre en politik, der sikrer de bedste rammer for tilrettelæggelsen af aflønning af ledere på bæredygtighedsområdet.

Det betaler sig 

En bæredygtig omstilling af virksomheder hjælper ikke kun til at opfylde akutte bæredygtighedsmål, men er også vejen til vækst. Eksempelvis har Udenrigsministeriet udregnet et forretningspotentiale på 400 mia. kr. frem mod 2030, hvis danske virksomheder arbejder med opfyldelse af FN’s Verdensmål. Dette dækker over grøn teknologi, digitale løsninger, nye materialer, fødevareløsninger og meget andet. For at danske virksomheder kan få del i disse nye markeder, kræver det ledere, der kan udøve bæredygtig ledelse. Dertil har Danmark store udgifter til stress, mistrivsel og manglende inklusion, som bæredygtig ledelse også kan afhjælpe.
Valgplakat

Vil du vide mere?

Ledernes model for bæredygtig ledelse sætter rammen for, hvad bæredygtig ledelse er, og hvordan du udøver det.
Lederne udvikler disciplinen bæredygtig ledelse sammen med en række stærke partnere.
Klima kræver ledelse
Vi viser dig her, hvordan du som leder kan blive bedre til at lede klimaeffektivt. Til gavn for klimaet. Men også for forretningen.