Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledernes høringssvar til lovforslag om ændring af universitetsloven

21. januar 2019

Lederne har den 14. december 2018 modtaget høring over udkast til lov om universitetsloven m.v. som opfølgning på aftale af 6. december 2018 om mere fleksible universitetsuddannelser, samt mulighed for at uddannelser kan gennemføres i Grønland eller på Færøerne.

Generelle bemærkninger til lovforslaget.

Lederne er generelt meget tilfredse med den aftale, som folketingets partier har indgået den 6. december 2018 om fleksible universitetsuddannelser. Det er en vigtig brik til at fremme livslang læring, styrke praksisrelationen til universitetsuddannelser samt muligheden for at udvikle et bachelorarbejdsmarked til gavn for den enkelte studerende og virksomhederne.

Med aftalen etableres et mere fleksibelt uddannelsessystem, der giver de unge flere valgmuligheder på studiet, så det er muligt at kombinere elementer på tværs af fagområder, og at veksle mellem uddannelse og arbejdsmarked – gode elementer, der understøtter livslang læring, hvor også universitetsuddannede senere i livet har mulighed for at videreuddanne sig.

Aftalen giver studerende mulighed for at vælge veje, der passer til dem, og til de skiftende kompetencebehov på arbejdsmarkedet. Samtidig skal de studerende rustes til at forme det arbejdsmarked, de skal være en del af, ligesom de skal klædes på til at kunne skabe deres egne jobs.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S
Telefon: (+45) 3283 3283