Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledernes høringssvar til lov om ændring af børne- og ungeydelse

20. marts 2019

Lederne har den 20. februar 2019 modtaget høring om lovforslag om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefrikompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter – Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.

Generelle bemærkninger til lovforslaget.

Lederne deler regeringens ønske om at opdele børne- og ungeydelsen ligeligt mellem forældrene, og Lederne foreslår, at princippet også udvides til at omfatte barselsdagpenge, der bliver udbetalt i forældreorlovsperioden.

Lederne støtter på den baggrund lovforslaget, hvor det foreslås, at udbetalingen af offentlige ydelser i form af børne- og ungeydelsen fremover sker med en ligeligdeling mellem forældrene.

Med en ligelig udbetaling af børne- og ungeydelsen til hver af forældrene bidragerregeringen til ligestilling af forældre, men det er fortsat op til forældrene,hvordan ydelsen anvendes i forhold til barnet og familiens ønsker.

Lederne foreslår endelig, at samme princip for ligelig deling af en udbetaling af børne- og ungeydelsen overføres på udbetalingen af barselsdagpenge i forældreorlovsperioden.

Udover ligestilling af forældrene i forhold til udbetaling af en offentlig ydelse vil forslaget også fremme kvinders løn- og karriereudvikling. I dag tager mødre næsten ti gange så meget orlov med barselsdagpenge, som fædrene gør. Den fordeling er meget uheldig for kvindernes videre karriere, når undersøgelser viser,at den lange barselsorlov bidrager til at lægge en alvorlig dæmper på kvindernes løn- og karriereudvikling i mange år efter orloven.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S
Telefon: (+45) 3283 3283