Mit Lederne

Erhverv

Ledernes høringssvar til lovforslag om ændring af udbudsloven

21. august 2019

Lederne har den 9. juli 2019 modtaget høring af lovforslag om ændring af udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015, som ændret ved lovnr. 204 af 5. marts 2019).

Generelle bemærkninger til lovforslaget

Lederne har ingen bemærkninger til lovforslaget, som er en udmøntning af EU-kommissionens åbningsskrivelse om mangelfuld implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlig udbud, da lovforslagetprimært indeholder ændringer af mere lovteknisk karakter for at imødekomme bemærkningerne i åbningsskrivelsen.

Som det er omtalt i høringsbrevet til lovforslaget er der igangsat en evaluering af udbudsloven, der forventes afsluttet i 2020. Lederne ser fremtil evalueringen og deler vurderingen, at det er hensigtsmæssigt, at problemstillingernebliver grundigt belyst, så eventuelle ændringer i udbudsloven kan baseres på et velfunderet grundlag med det formål at skabebedre udbud i Danmark.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl

Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk