Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledernes høringssvar til lov om ændring af kuldioxidafgift og forskellige andre love

18. januar 2019

Ledernes Hovedorganisation har modtaget høring om forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energi-produkter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love.

Generelle bemærkninger til lovforslaget.

Lederne kvitterer for lovforslaget, der sænker elafgiften og dermed letter afgifterne for en række virksomheder.

Lovforslaget indebærer bl.a. en tilpasning af miljø- og energibeskatningslovene, således at kriseramte virksomheder afskæres fra at modtage statsstøtte.

Lederne deler Skatteministerens bekymring omkring den del af lovforslaget, der tilpasser miljø- og energibeskatningslovene, således at kriseramte virksomheder afskæres fra at modtage statsstøtte og som medvirker til, at virksomhederne afskæres fra at benytte sig af afgiftslempelser på lige fod med konkurrenter. Lederne bakker op om regeringens videre bestræbelser på at smidiggøre reglerne omkring kriseramte virksomheder.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S
Telefon: (+45) 3283 3283