Mit Lederne

Beskæftigelse

Ledernes høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om pension og seniorpræmie

10. september 2019

Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtids-pension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie).

Generelle bemærkninger til lovforslaget

Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte.

Med dette lovforslag udmøntes de dele af aftalen, der kan øge seniorers økonomiske incitamenter til at arbejde gennem en forhøjelse af fradrags-beløbet for arbejdsindkomst, forhøjelse af fradragsbeløbet i indtægts-grundlaget for ægtefælles og samlevers arbejdsindkomst, forhøjelse af den skattefri seniorpræmie og indførelse af en ny skattefri seniorpræmie for beskæftigede i det andet år efter folkepensionsalderen.

Lederne støtter forslaget. Det er vigtigt, at der skabes økonomiske inci-tamenter, som kan få flere til at blive på arbejdsmarkedet efter, at man har nået folkepensionsalderen. Det kan de foreslåede ændringer med-virke til.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl

Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk