Mit Lederne

Beskæftigelse

Nyt forslag skal få flere seniorer til at blive på arbejdsmarkedet

10. september 2019

Lederne støtter forslaget. Det er vigtigt, at der skabes økonomiske incitamenter, som kan få flere til at blive på arbejdsmarkedet efter, at man har nået folkepensionsalderen. Det kan de foreslåede ændringer medvirke til.

Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtids-pension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie).

Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte.

Med dette lovforslag udmøntes de dele af aftalen, der kan øge seniorers økonomiske incitamenter til at arbejde gennem en forhøjelse af fradrags-beløbet for arbejdsindkomst, forhøjelse af fradragsbeløbet i indtægtsgrundlaget for ægtefælles og samlevers arbejdsindkomst, forhøjelse af den skattefri seniorpræmie og indførelse af en ny skattefri seniorpræmie for beskæftigede i det andet år efter folkepensionsalderen.

Lederne støtter forslaget. Det er vigtigt, at der skabes økonomiske incitamenter, som kan få flere til at blive på arbejdsmarkedet efter, at man har nået folkepensionsalderen. Det kan de foreslåede ændringer medvirke til.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

Kim Møller Laursen
Kim Møller Laursen
Analysechef
Telefon: 2428 2466
E-mail: kml@lederne.dk