Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledernes høringssvar til lov om ændring af Arbejdsmarkedets Tillægspension

28. januar 2019

Lederne har den 21. januar 2019 modtaget ovennævnte lovforslag i høring.

Generelle bemærkning til lovforslaget.

Med lovforslaget indføres en obligatorisk pensionsordning for en række ydelser. Lederne skal indledningsvis bemærke, at forslaget ikke er i overensstemmelse med princippet om, at pensionsforhold som udgangspunkt forhandles og aftales mellem arbejdsmarkedets parter.

Indførelsen af obligatorisk pensionsopsparing kan indebære en risiko for, at værdien af og opbakningen til de eksisterende arbejdsmarkeds-pensioner på længere sigt udhules. Det skal i den forbindelse bemærkes, at arbejdsmarkedspensionerne blandt andet bidrager til at begrænse de offentlige udgifter til de indkomstafhængige ydelser til pensionister.

Det foreslås desuden, at virksomheder, der udbetaler løn under medarbejdernes fravær, skal have kompensation via et tillæg til den refusion, som arbejdsgiveren efter de gældende regler har ret til. Det gælder for syge- og barselsdagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklarings-forløb samt statens voksenuddannelsesstøtte.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S
Telefon: (+45) 3283 3283