Mit Lederne

Arbejdsmiljø

Forslag om nye metoder til fastholdelse af sygemeldte

22. april 2019

Flere undersøgelser af sygefraværsindsatser og behandling af stress-sygemeldte har vist, at inddragelse af arbejdspladsen, så tidligt i forløbet som muligt har stor betydning for den sygemeldtes muligheder for at blive fastholdt. 

Generelle bemærkninger til lovforslaget.

Ledernes Hovedorganisation er meget tilfredse med at der åbnes for muligheden for at udvikle og afprøve nye metoder til fastholdelse af langtidssygemeldte med mentale helbredsproblemer.

Ledernes Hovedorganisation har i mange år efterspurgt en højere grad af integration mellem den sundhedsfaglige og den beskæftigelsesrettede indsats over for langtidssygemeldte. Vi kan derfor tilslutte os det skitserede ”Forsøg med integreret beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats til sygemeldte med lettere grad af angstlidelse, depression, stress, udbrændthed, personlighedsforstyrrelse eller funktionel lidelse (IBBIS II) (Jobcentre i København og Aarhus)”.

Generelt savner vi, at der i projektet gives stærkere fokus på en tidlig indsats samt på kontakten og dialogen med arbejdspladsen og den sygemeldtes leder som et væsentligt element. I bekendtgørelsen bemærkes i stk. 6, at ”Et vigtigt element er dialog og samarbejde med en arbejdsgiver”. Dette bør præciseres både i bekendtgørelsen og som et element i evalueringen af forsøget. Samtidig bør elementer der kan understøtte at indsatser igangsættes tidligere også tænkes ind i både bekendtgørelse og evaluering.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Signe
Signe Tønnesen
Chefkonsulent
Mobil: 2428 2476
E-mail: smt@lho.dk