Mit Lederne

Fotos og biografier

Mette Skak-Nielsen

Chefkonsulent
Ansat hos Lederne siden: 2019
Telefon: 2399 3138
Mail: mek@lho.dk

Mette Skak-Nielsen er chefkonsulent i Ledernes afdeling Politik & Presse. Hun bidrager med at udarbejde det økonomiske og analytiske grundlag for løsningsforslag til samfundsøkonomiske problemstillinger, der optager Lederne – herunder primært inden for erhvervspolitik, iværksætteri, offentlig ledelse og digitalisering.

CV

2019: Chefkonsulent hos Lederne

 

2009-2019: Chef- og specialkonsulent i Økonomi- og Indenrigsministeriet

 

2006-2009: Fuldmægtig i De Økonomiske Råds Sekretariat (DØRS)

 

2004-2006: Fuldmægtig i Danmarks Statistik Uddannelse

 

Uddannelse

 

2004: Cand. oecon fra Aarhus Universitet