Mit Lederne

Fotos og biografier

Kim Vestergaard Larsen

Sekretariatsleder

Ansat hos Lederne siden: 2010

Telefon: 3283 3428

E-mail: kvl@lederne.dk

Download foto

Kim Vestergaard er sekretariatsleder for Netværks- og bestyrelsessekretariatet. Kim Vestergaard Larsen arbejder med at styrke alle de ledernetværk, som eksisterer rundt i landet. Bland andet står ham og hans afdeling for at arrangere de mange konferencer, som Lederne afholder i løbet af foråret og efteråret og styrker dermed ikke bare specifikke lederkompetencer men også netværkene ledere i mellem.

Kim Vestergaard Larsen har særlige kompetencer indenfor følgende områder:

  • Generel ledelse
  • Netværksledelse
  • Lederudvikling
  • Talentudvikling
  • Uddannelse og træning
  • Kriseledelse og konfliktstyring

CV

2015 - Sekretariatsleder for Netværks- og bestyrelsessekretariatet 

2010 - 2015  Netværksmanager, Lederne

2007 - 2010 Programchef, AVT Business School

2006 - 2007 Nordisk Uddannelseschef, Nestlé Nordic

2005 - 2006 Holdfører, Hærens Logistikskole

2004 - 2005 Kompagnichef, Det Danske Internationale Logistik Center

2003 - 2004 Civil-militær koordinator, Den Danske Bataljon i Irak

1998 - 2003 Administrationsofficer, Den Danske Bataljon i Bosnien

1997 - 1998 Gruppe- og delingsfører, Trænregimentet

Uddannelser

2009 Master of Business Administration (MBA) fra Aarhus Universitet

2003 Officer af Linjen (B. Sc.), Hærens Officerskole

Kurser og andet 

Enkeltfag i statsforfatningsret, Aarhus Universitet 

Løjtnant af reserven, Hærens Logistikskole

Sergent i Hæren, Hærens Sergentskole

Militærpoliti-officer, Hærens Logistikskole

PSYOPS-officer (psykologiske operationer), Forsvarsakademiet

CIMIC-officer (Civilian-military co-operation), CIMIC Group North Holland

Ledelse og management, Forsvarets Center for Ledelse

NATO/FN Logistik-officer, Norwegian Defence College

Forudsætninger for Ledelse og management, Forsvarets Center for Ledelse

Ledelse og management i praksis, Forsvarets Center for Ledelse

Situationsbestemt ledelse, Forsvarets Center for Ledelse

Krisestyring og konfliktmægling, Forsvarets Center for Ledelse

Opdateret: 09.12.2019