Christina Laugesen

Uddannelses- og ligestillingspolitisk chef
Telefon: 2073 6075
E-mail: chl@lho.dk

Christina Laugesen er Uddannelses- og ligestillingspolitisk chef i Politik- og Presseafdelingen, og har været i Lederne siden 2018. Christina er ansvarlig for Ledernes uddannelses- og ligestillingspolitik og indsatser under verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse og verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene.

CV

2022: Uddannelses- og ligestillingspolitisk chef og public affairs ansvarlig for uddannelse, ligestilling og diversitet

2021: Uddannelsespolitisk chef og public affairs ansvarlig for uddannelse

2018: Uddannelsespolitisk chefkonsulent hos Lederne

2017 - 2018: Chefkonsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

2016 - 2017: Specialkonsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

2009 - 2016: Evalueringskonsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

2007 - 2009: Konsulent hos DEFACTUM

Uddannelse

2017 - 2019: Master i ledelses- og organisationspsykologi (LOOP), Organisationsteori, læreprocesser og ledelsesudvikling fra Aalborg Universitet

2001 - 2007: Cand.Scient.Soc. i sociologi fra Aalborg Universitet