Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Vigtigt med fakta og viden om stress

05. april 2017

KLUMME AF VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK: Der går næsten ikke en dag, hvor man ikke hører eller læser om stress blandt medarbejdere og ledere på de danske arbejdspladser. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO bliver stress en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020, og det er arrogant at trække på skuldrene over problemstillingen og sige, at ”der er ikke noget, der hedder stress – det hedder at have travlt”. For der ér noget, der hedder stress, og det skal vi alle forholde os til.

Der skal ikke herske tvivl om, at jeg tager forebyggelse og behandling af stress dybt alvorligt. Men jeg kan godt engang imellem komme i tvivl, hvor stor omfanget reelt er. For nogle måneder siden faldt jeg over en artikel på DR´s hjemmeside, hvor påstanden om, at 35.000 danskere hver dag er sygemeldt på grund af stress, blev undersøgt af DR-programmet Detektor. Konklusionen var, at tallet, som igen og igen dukker op i stressdebatten, stammer fra en 10 år gammel artikel fra Ugebrevet A4 og omhandler antallet af danskere, som ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er sygemeldt med rod i dårligt arbejdsmiljø. Og, siger forfatteren til undersøgelsen, professor emeritus Tage Søndergaard Kristensen til DR her 10 år senere, så er det faktisk ikke retvisende at sætte lighedstegn mellem stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø, idet et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan resultere i meget andet end stress

Selv en nok så god leder kan ikke stå alene om at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø, hvor både ledere og medarbejdere undgår stress-sygemeldinger.

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Ikke desto mindre hører man stadig ofte, at 35.000 danskere er sygemeldt på grund af stress hver dag – eksempelvis hvis man surfer forbi Stressforeningens hjemmeside og vil læse ”Tal og fakta om stress”…

Hos Lederne forsøger vi efter bedste evne at rådgive vores medlemmer om, hvordan de dels forebygger og håndterer deres egen stress, dels medarbejdernes stress. Og vi forsøger via undersøgelser hele tiden at blive klogere på stressforebyggelse og risikoen for at blive ramt. I en ny undersøgelse har vi benyttet en stresstest, som overlæge og seniorforsker Bo Netterstrøm har udarbejdet. Undersøgelsen viser, at ni procent blandt de adspurgte ledere og særligt betroede medarbejdere er i ”højeste stressrisikogruppe”, og det betyder, at de pågældende er ”meget stresset og bør gøre noget ved det straks”. Andre 19 procent er i gruppen kaldet ”For højt niveau”.

Splitter man tallene op på køn, viser det sig i øvrigt, at mens syv procent af mændene lander i gruppen med højt niveau, gælder det 13 procent af kvinderne.

LÆS OGSÅ: hver tredje virksomhed forebygger stress blandt ledere og medarbejdere

Jeg synes, tallene er bekymrende og endnu en understregning af, at vi har at gøre med et stort problem, som kalder på handling og ledelse. Der er for mig at se ingen tvivl om, at viljen til at ville forebygge stress er stor blandt lederne på de danske virksomheder, og her taler jeg både om ledernes egen og medarbejdernes stress. Problemet er, at det ofte er særdeles vanskeligt at finde svar på, præcis hvordan man forebygger stress.

Håndtering af stress på jobbet er et ledelsesansvar, men medarbejderne har et vigtigt medansvar. Selv en nok så god leder kan ikke stå alene om at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø, hvor både ledere og medarbejdere undgår stress-sygemeldinger.

LÆS OGSÅ: Ledere skal klædes ¨på til at håndtere stress

Hertil kommer, at stress kan være svært at tale om. Jeg har hørt fra flere ledere, at de synes, det kan være rigtig vanskeligt at håndtere medarbejdernes stress – ikke på grund af manglende gode intentioner, men snarere på grund af begrænset viden og erfaring på området. Men dét, at man måske tvivler på, man har de fornødne ressourcer eller kompetencer til at håndtere situationen, betyder absolut ikke, at man blot kan vælge at lade stå til. Og heldigvis findes der masser af gode råd, guides og muligheder for sparring til ledere om, hvordan de kan hjælpe stressramte kolleger og medarbejdere.

Én ting er sikkert: Der er ingen undskyldning for ikke at gøre noget.

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 5. april 2017, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen Job og Ledelse og har det overordnede ansvar for områderne Arbejdsmiljø og Uddannelse. Derudover har Vibeke Skytte ansvar for Ledernes Økonomifunktion, intern HR og Ejendom.