Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Mit Lederne

Debat

Tag springet og prøv noget nyt på den anden side af sektorkløften

23. oktober 2015

"Ude godt, men hjemme bedst." Så enkelt kan danskernes mobilitet mellem job i den private og den offentlige sektor beskrives. 

Udtrykt i tal så var det i 2012 kun 4,3 procent af de offentligt ansatte, som skiftede til et job i den private sektor, mens tallet den modsatte vej var sølle 2,5 procent. Zoomer vi lidt ud og ser på en af tidens vigtigste politiske og administrative ambitioner herhjemme, nemlig hvordan velfærdsstaten fremover kan levere mere velfærd for færre penge, ja så bliver danskernes trang til hjemmesektor hygge til lidt af en udfordring. Lav sektormobilitet hæmmer også, at det private erhvervsliv får skabt flere jobs. Analyser viser, at der kan skabes op til 40.000 nye arbejdspladser i små og mellemstore virksomheder, hvis virksomhederne tager nye kompetencer ombord og ansætter flere højtuddannede.

Mere samarbejde mellem den private og den offentlige sektor er udset som et af de værktøjer, der skal indfri disse ambitioner. Vi skal løfte i flok på tværs af sektorer, som det bl.a. hed i den forrige regerings Innovationsstrategi fra 2012. Og her er der brug for, at flere medarbejdere og ledere i begge sektorer søger ud af komfortzonen, skifter sektor og dermed baner vejen for nye og mere innovative samarbejder.

Vi ansætter Rip, Rap og Rup
Kigger vi til udlandet er der inspiration at hente. I Norge er det fx ikke ualmindeligt, at topledelsen i landets største virksomheder har erhvervs erfaring uden for den private sektor. Hvorfor er det ikke sådan i Danmark? Hvorfor lider vi af en Rip-Rap-Rup-effekt, hvor vi ansætter dem, der ligner os selv? En undersøgelse viser, at man i de fleste stillingsopslag for ledere (65 og 82 pct. for hhv. privat og offentlig) efterspørger en lederkandidat med sektorspecifik erhvervserfaring. Resultatet ligger i forlængelse af nye forskningsresultater, som peger på en dansk udfordring med at overkomme skellet mellem offentlig og privat og udnytte de særlige kompetencer, som findes i begge lejre.

Tænketanken DEA har interviewet syv ledere, der har arbejdet i både det private og det offentlige. Og de er ikke i tvivl om, hvad vi kan få ud af øget sektormobilitet i Danmark: Bedre forståelse for kerneforretningen i den anden sektor og det sprog, der bliver talt.

Tværsektorielt netværk, som giver større og bedre handlemuligheder ift. at løse udfordringer og skabe succesfuldt samarbejde og resultater på tværs af sektorer. Flere og bredere kompetencer, som kan skabe innovative samarbejder på tværs af sektorer.

Sektorskifte giver konkrete resultater
Det er altså bare med at komme i gang. Ifølge Anna Haldrup, director i Carlsberg A/S og tidligere ansat på Københavns Universitet, har skiftet fra offentlig til privat tilført hendes nye virksomhed konkret værdi: "Mit kendskab og netværk i universitetsverdenen har bidraget til, at Carlsberg nu har flere forskningssamarbejder, fælles workshops og andre fælles projekter, som fx indkøb af fælles infrastruktur, med universiteter."

I det hele taget skaber erfaring fra den anden sektor en uvurderlig forståelse for, hvordan nye samarbejder kan lykkes. Der hersker nemlig forskellige rationaler, sprogbrug og bundlinjer inden for de forskellige sektorer, og sektorskifterne kan netop oversætte mellem de forskellige sprog og rationaler.

Hvis vi skal lykkes med at levere mere velfærd for færre penge, så skal flere ledere og medarbejdere ud af "ude godt, men hjemme bedst" boblen. Men også rekrutteringsbureauerne skal tænke anderledes. Det vil give mere erfaringsudveksling på tværs af sektorer, som vil resultere i mere succesfulde offentlig-private samarbejder.

Om indlægget

Indlægget er bragt i Djøfbladet den 23. oktober 2015 og er skrevet af Helle Bruun Madsen, Lederne; Anders Ryom Villadsen, Aarhus Universitet; Gert Nielsen, Djøf; Per geisler Hansen, NOCA; Stina Vrang Elias, Tænketanken DEA.

Indlægget er et resultat af en såkaldt Tænkeboks, som Tænketanken DEA og NOCA står bag, og hvor bl.a. Lederne, Aarhus Universitet og Djøf har bidraget med analyse og løsningsforslag.

Fortæl mig mere

Outplacement