Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Stor udfordring at lede, når medarbejderne sidder et andet sted

21. marts 2017

KLUMME AF DIREKTØR VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK

I sidste uge talte jeg med en leder, som har fået en ny udfordring. Han er blevet leder for nogle medarbejdere, der ikke fysisk befinder sig på virksomhedens faste domicil, hvor lederen selv har sin daglige gang, men derimod på et kontor i den modsatte ende af landet. Lederen er ikke i tvivl om, at arbejdsopgaverne nok skal blive løst på bedste vis. Hans bekymring går mere på lederrollen. Han har ikke mulighed for tæt kontakt med sine medarbejdere, som han har været vant til, og skal nu til at udøve virtuel ledelse og kommunikere via mail, sociale medier, telefonmøder og Skype, hvilket er noget uvant for ham.

 

Medvirkende til hans bekymring er også, at den tidligere leder havde valgt at fratræde, da hun havde ikke selv følte, at hun magtede opgaven. Det var ikke lykkedes hende at skabe de gode relationer eller det arbejdsmiljø, som hun ønskede for at sikre høj motivation og arbejdsglæde.

 

LÆS OGSÅ: Opgør med forældet syn på teamledelse

 

Ledelse på distance kan være en stor udfordring, hvilket Susie A. Kjær, der er arbejdspsykolog i Cowi, sætter fokus på i en ny artikel i Ledernes elektronisk tidsskrift Ledelse i Dag. Baggrunden er et forsikringsprojekt i samarbejde mellem Cowi, CBS og SDU, og resultaterne viser, at medarbejdere uden ledere eller kolleger i nærheden i højere grad kan føle sig ensomme, isolerede, tilsidesatte og sig uden for fællesskabet og ikke som en del af virksomheden.

Jeg er helt sikker på, at man sagtens kan være en god leder på distance, men en væsentlig faktor for at lykkes er nærvær, hvilket jeg er helt sikker på godt kan lade sig gøre, som om det skal ske virtuelt

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Udover social isolation i arbejdet viser forskningen endvidere, at en anden risiko er stress. Når en medarbejder arbejder alene, kan der opstå et dilemma mellem, hvornår man har gjort sit arbejde godt nok, og hvornår man kan tillade sig at holde fri, ligesom der kan opstå tvivl om, hvor meget man skal stå til rådighed. Endelig viser forskningen, at der er stor risiko for, at nogle medarbejdere føler sig forfordelt med hensyn til goder, arbejdsopgaver eller anerkendelse. Alt sammen risici, som svækkes eller forstærkes, alt efter hvordan den enkelte leder formår at lede per distance.

 

Artiklen giver også nogle bud på, hvordan man kan sikre trivsel på distance. Det er blandt andet hyppige en-til-en samtaler over telefonen, planlægning af faste samtaler og virtuelle møder, klare værdier, f.eks. at undlade at sende mails døgnet rundt, være lyttende og anerkendende og i det hele taget være opmærksom på at stille åbne spørgsmål som f.eks.: ”Hvordan har du det?” eller ”Hvordan trives du?”, da man netop qua afstanden ikke kan aflæse ansigts- eller kropsudtryk.

 

LÆS OGSÅ: Virtuel ledelse kan gå ud over arbejdsmiljøet

 

Jeg er helt sikker på, at man sagtens kan være en god leder på distance, men en væsentlig faktor for at lykkes er nærvær, hvilket jeg er helt sikker på godt kan lade sig gøre, selv om det skal ske virtuelt. Men jeg tror kun, at det kan lykkes, hvis man sætter helt klare kriterier for opgaven, og her spiller strukturer og planlægning en stor rolle. Medarbejderne må på intet tidspunkt føle sig ensomme og uden for fællesskabet, og de må aldrig opleve fravær af ledelse.

 

Virtuel ledelse findes allerede i dag i stort omfang – og for nogle ledere endda med så store geografiske spredninger, at det omfatter flere tidszoner. Vi vil helt sikkert i fremtiden blive endnu mere udfordret på den virtuelle ledelse, vores medarbejdere vil løse opgaver hjemmefra, som projektleder hos en kunde, på ferien eller måske på en café. Det stiller krav til både lederen og lederskabet, men det stiller også krav til medarbejderen. Vi kan ikke komme udenom, at hovedansvaret for et godt arbejdsmiljø ligger hos ledere, men det ligger også hos den enkelte medarbejder, der også skal være med til at sikre forventningsafstemning og åben, ærlig dialog om hverdagens udfordringer – uanset om man fysisk sidder i samme bygning eller langt fra hinanden.

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 8. marts 2017, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen Job og Ledelse og har det overordnede ansvar for områderne Arbejdsmiljø og Uddannelse. Derudover har Vibeke Skytte ansvar for Ledernes Økonomifunktion, intern HR og Ejendom.